Biotage skjuter upp årsstämman till 4 juni 2020

Report this content

Utvecklingen av spridningen av coronaviruset COVID-19 medför stora svårigheter att med säkerhet bedöma den ekonomiska situationen för såväl samhället i stort som för Biotage och dess kunder. Myndigheter runt om världen har infört mötes- och reserestriktioner. Biotage har också infört restriktioner om rörlighet och uppmaning till arbete från hemmet där det är möjligt, allt för att skydda såväl anställda som samhället från ytterligare smittspridning. Många av våra kunder har infört motsvarande begränsningar.

Biotage har en sund affärsverksamhet och en historia av ökade aktieutdelningar. Styrelsens förslag till utdelning för 2019 motiverades av bolagets starka finanser och goda finansiella resultat. Biotage har fortsatt en god finansiell ställning, men samtidigt skapar effekterna av COVID-19 osäkerhet om hur bolagets affärsverksamhet kommer att utvecklas. I synnerhet mot bakgrund av hur snabbt förutsättningarna förändras, har Biotages styrelse gjort den bedömning att de av försiktighetsskäl anser sig behöva ytterligare tid för analys och bedömning av situationen för att därefter utvärdera förslaget till utdelning för 2019 vad gäller storlek och tidpunkt. Biotages styrelse har därför fattat beslut om att skjuta upp årsstämman till torsdag den 4 juni 2020, med förhoppning att det vid denna tidpunkt också ska finnas bättre förutsättningar med hänsyn till COVID-19 situationen för aktieägare att säkert delta vid årsstämman.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020 kl. 17.00 CET.

OmBiotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontrakts­tillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 460 anställda och omsatte 1 101 MSEK under 2019. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar