Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

Report this content

Biotage AB meddelade idag att styrelsen, med stöd av ett bemyndigande från årsstämman den 4 juni 2020, beslutat genomföra en nyemission samt därefter omedelbart återköpa 243 313 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med incitamentsprogrammet 2020 som antogs av årsstämman den 4 juni 2020.
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, kommer att teckna samtliga emitterade C-aktier till en kurs om en krona och 39 öre per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde. Samtliga emitterade C-aktier kommer därefter, i enlighet med styrelsens beslut, att återköpas av Biotage för samma pris. C-aktierna kommer därefter att omvandlas till stamaktier innan de levereras till berättigade deltagare i bolagets incitamentsprogram LTIP 2020.
Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av aktier till deltagare samt att kunna täcka eventuella sociala avgifter med anledning av LTIP 2020. C-aktierna saknar rätt till
vinstutdelning och ger rätt till 1/10-dels röst vardera.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 Augusti 2020 kl. 17.00 CET.
 

OmBiotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontrakts­tillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 460 anställda och omsatte 1 101 MSEK under 2019. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Taggar:

Dokument & länkar