Flaggningsmeddelande i Biotage AB (publ)

Biotage AB (publ) har per den 13 juni 2013 återköpt sammantaget 3 574 007 aktier under det återköpsprogram som beslutades vid årsstämman den 25 april 2013, varefter Biotages innehav av egna aktier uppgår till 5,11 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

Det totala antalet utestående aktier, inklusive de av bolaget återköpta, uppgår till 69 861 330.

Styrelsen avser att föreslå kommande årsstämma att besluta om indragning av de återköpta aktierna

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Biotage AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juni 2013 kl. 09.00.

Kontaktperson:
Torben Jörgensen, VD och koncernchef
Tel: 0707-49 05 84, torben.jorgensen@biotage.com


Om Biotage
Biotage erbjuder lösningar, kunskap och erfarenhet inom analytisk kemi och läkemedelskemi samt separation och rening. Kunderna består bland annat av läkemedels- och bioteknikbolag, livsmedelsproducenter och ledande akademiska institutioner. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina och Japan. Biotage har cirka 290 anställda och omsatte 463 MSEK under 2012. Biotage är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera

Dokument & länkar