Valberedningens förslag till styrelse och styrelseordförande i Biotage AB

Report this content

Stockholm, Biotage AB (Biotage), (NASDAQ OMX Stockholm: BIOT.ST) – inför årsstämman i Biotage AB offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår:

  • att styrelsen ska bestå av fem ledamöter valda av stämman
  • omval av Nils-Olof Björk, Peter Ehrenheim, Thomas Eklund, Karolina Lawitz och Yvonne Mårtensson.
  • att Thomas Eklund väljs till styrelseordförande. Nuvarande styrelseordförande Ove Mattsson har avböjt omval.
       

Valberedningens övriga förslag kommer att anges i kallelsen till årsstämman.

Valberedningen inför årsstämman 2018 består av Harald Høegh, valberedningens ordförande, Vind AS, Marianne Flink, Swedbank Robur fonder, Thomas Ehlin, Fjärde AP-fonden samt Ove Mattsson, styrelseordförande.

Årsstämman äger rum torsdagen 26 april 2018 i Uppsala.
 

För ytterligare information:
Valberedningens ordförande
Harald Høegh +47 22 12 28 00

harald@vindgroup.com
  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 mars 2018 kl. 08.30 CET.
   

Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar