Valberedningens förslag till styrelse och styrelseordförande i Biotage AB

Stockholm, Biotage AB (Biotage), (NASDAQ OMX Stockholm: BIOT.ST) – inför årsstämman i Biotage AB offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår:

  • att styrelsen ska bestå av sex ledamöter valda av stämman,
  • omval av Peter Ehrenheim, Thomas Eklund och Karolina Lawitz. Nils-Olof Björk och Yvonne Mårtensson har avböjt omval,
  • nyval av Reinhard Vogt, Mark Bradley och Torben Jørgensen, samt
  • omval av Thomas Eklund till styrelseordförande.

Valberedningens övriga förslag kommer att anges i kallelsen till årsstämman.

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av Ove Mattsson, valberedningens ordförande, utsedd av aktieägarna Ann-Charlotte Bergström, Eva Forsberg, Lena Westergren, Jonas Lenman, Ove Mattsson och Susanne Wetterlin, vilka har träffat en överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning, Harald Høegh, utsedd av Vind AS, Marianne Flink, utsedd av Swedbank Robur fonder, samt Thomas Eklund, styrelsens ordförande Biotage AB.

Årsstämman äger rum onsdagen 24 april 2019 i Uppsala.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 mars 2019 kl. 08.30 CET.

Kontaktperson:
Valberedningens ordförande
Ove Mattsson +46 73 372 72 80
oveh.mattsson@tele2.se

Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 410 anställda och omsatte 911 MSEK under 2018. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com  

Taggar:

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 390 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera

Dokument & länkar