Valberedningens förslag till styrelseledamot i Biotage AB

Biotage AB (Biotage), (Nasdaq Stockholm: BIOT.ST) – inför årsstämman 2019 i Biotage AB offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende val av nuvarande verkställande direktören Torben Jørgensen som ny styrelseledamot. Förslag till övriga styrelseledamöter och övriga förslag inför årsstämman kommer att publiceras senare.

Valberedningen föreslår att nuvarande verkställande direktören Torben Jørgensen väljs till ledamot av styrelsen. Torben Jørgensen har meddelat att han avser att fortsätta som verkställande direktör parallellt med det föreslagna uppdraget som styrelseledamot till dess en ersättare till posten som verkställande direktör har anställts. Valberedningens avsikt är att Torben Jørgensen ska väljas in som styrelseordförande för Biotage AB när han senare lämnar sitt uppdrag som verkställande direktör.

Torben Jørgensen har varit bolagets verkställande direktör sedan 2006. Under denna period har företaget haft en tillväxt överstigande marknaden där Biotage är verksamt och det med ökande lönsamhet. Biotage har utvecklat en internationell närvaro med en väl utbyggd direktförsäljning. Inte minst har etableringarna i Asien bidragit till Biotages gynnsamma utveckling. Den genomsnittliga lönsamhetstillväxten under Torben Jørgensens snart tretton år som VD uppgår till i snitt 25 procent per år. Valberedningen bedömer att Torben Jørgensen kan bidra positivt till Biotages utveckling även fortsättningsvis, inte minst genom att bidra till att skapa kontinuitet i den successionsprocess som härmed påbörjas.

En presentation av Torben Jørgensen finns på Biotages webbplats www.biotage.se.

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av Ove Mattsson, valberedningens ordförande, Harald Høegh, Vind AS, Marianne Flink, Swedbank Robur fonder samt Thomas Eklund, styrelseordförande.

Årsstämman äger rum onsdagen 24 april 2019 i Uppsala.

Kontaktperson:
Ove Mattsson, valberedningens ordförande
Tel: +46 707 49 05 84, oveh.mattsson@tele2.se 

Denna information är sådan som Biotage AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 januari 2019 kl 08:45 CET.

Om Biotage
Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontrakts­tillverknings­företag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har ca 410 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com  

Taggar:

Om oss

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontrakts-tillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 460 anställda och omsatte 1 101 MSEK under 2019. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com

Prenumerera

Dokument & länkar