Biotech-IgG grundare rekryteras till Biotech-IgG A/S

Som ett naturligt steg i den omorganisation som pågår i koncernen så genomför ledningen nu även styrelseförändringar i bolagets dotterbolag Biotech-IgG A/S. Nuvarande ledamöter avgår och som nya ledamöter väljs istället Mats Andersson, Stefan Nyman, Aram Soma och Alistair Hurst. Som ny verkställande direktör väljs Anders Edvardsson som idag även är VD för Biotech-igG AB (publ).

”Vi känner stor glädje över att tidigare grundaren Alistair Hurst nu blivit rekryterad och invald som ny styrelseledamot i Biotech-IgG A/S. Hans primära arbetsuppgift kommer vara att hjälpa till och konsolidera den svenska verksamheten med den danska för att uppnå bästa möjliga lönsamhet för koncernen.” säger Anders Edvardsson VD Biotech-igG AB (publ)

Vid förvärvstillfället av den danska verksamheten (2009) omsatte verksamheten ca 15,2 miljoner under ledningen av Alistair Hurst, så målet är att bolaget nu skall återta en del av marknaden och både öka bolagets försäljning och resultat.

Anders Edvardsson, VD i Biotech-igG AB (publ)
Tel: +46 733 50 49 10

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 27, 223 70 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,
Internet:   www.biotech-igg.com,   mail: info@biotech-igg.com.

Kontaktperson: Anders Edvardsson 

Denna information är sådan information som Biotech-IgG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13:e  juli 2017. 

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande

Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården som även erbjuder egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom analys, produktion samt forskning och utveckling.

Dokument & länkar