Biotech-IgG nyhetsbrev

Sammanfattning av händelser Q3 2017

 • Ny ledning med beslutsamhet att få bolaget vinstdrivande. Bolaget har sitt ursprung i forskning men är sedan 5 år ett rent försäljningsbolag vilket ställer andra krav bolagsdriften.
 • Kostnadsbesparingsprogram på 4,5mkr. Nya ledningen har konstaterat att bolaget har en årsomsättning på ca 8mkr och overheadkostnad på ca 4,5mkr som inte varit närande. Bolagets bruttomarginal är ca 40% vilket gett en bruttointäkt på ca 3,2mkr. 3,2 mkr bör således också rimligtvis vara taket för bolagets overheadkostnader.
 • Ny IT-setup och personalutbildning för att effektivisera administration och merförsäljning.
 • Utökat samarbete med Aarhus University hospital i Danmark.
 • Bolaget medverkade på Nordic Mycology Meeting i Köpenhamn den 24 - 25 augusti.
 • Bolaget medverkade på Scandinavian Society of Anaesthesiology i Malmö den 6 - 8 september.
 • Första T2 orden till Rigshospitalet, ett av de största sjukhusen i Danmark.
 • Prospektlista på potentiellt 20 nya T2 kunder i Sverige, Danmark, Norge.
 • T2 Biosystems möjliggör att 95% av alla patienter kan ta emot riktad terapi inom 8 timmar.
 • Bokad utbildning av T2s representanter planerad att genomföras i oktober. 
 • Uppstart av säljaktiviteter mot den privata sektorn som är väsentligt större än den offentliga.
 • Gått från en förenklad åternotering till en nynotering med en tidsfrist på endast 3månader.
 • Största delen av materialet klart för en åternotering.

Mats Andersson, Ordförande i Biotech-IgG AB (publ)

0733-125973

Biotech-IgG AB, Box 2138, 403 13 Göteborg, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet:   www.biotech-igg.com,  mail: info@biotech-igg.com.

Mats Andersson, styrelseordförande i Biotech-igG AB (publ)

Tel: +46 733 12 59 73

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 27, 223 70 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet:   www.biotech-igg.com,   mail: info@biotech-igg.com.

Om oss

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.

Dokument & länkar