Biotech-igG startar bearbetning av privata sektorn i Sverige

Kommande avnotering innebär ingen förändring i bolagets mål att fortsätta arbetet med att skapa en sund och lönsam verksamhet. Ökade försäljningsaktiviteter och det tidigare informerade kostnadsbesparingsprogramet om ca 4,5mkr som får full effekt i början av 2018 är viktiga komponenter för att uppnå målen.

Fram till nu har bolaget endast offentlig verksamhet i sin kundportfölj. Efter kartläggning av den nordiska marknaden inleder bolaget sin utökade försäljning mot den privata sektorn med start i Sverige.

I Sverige finns i dag ca 360 privatsjukhus, detta är väsentligt större marknad än den offentliga.

Genom att bearbeta den privata sektorn sprider vi riskerna bättre samt skapar större möjlighet att öka både omsättning och resultat de kommande åren säger Anders Edvardsson, VD i Biotech-igG AB (publ).

Anders Edvardsson, VD i Biotech-igG AB (publ)

Tel: +46 733 50 49 10

Biotech-IgG AB, Box 2138, 403 13 Göteborg, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet:   www.biotech-igg.com,   mail: info@biotech-igg.com.

Om oss

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.

Dokument & länkar