Biotech-igG tecknar nytt kundavtal i Danmark från privata sektorn

Bolaget har via sitt försäljningsavtal med Cloud-Clone Corp tecknat nytt kundavtal med företaget Gubra ApS, ett privatägt bioteknikföretag i Danmark. 

Första ordern är av mindre omsättning. Dock ser vi stort värde i det nya samarbetet då vi bedömer goda möjligheter till långsiktig samverkan med kommande repetitiva beställningar säger Mats Andersson, ordförande i Biotech-igG AB (publ).

Mats Andersson, Ordförande i Biotech-igG AB (publ)

Tel: +46 73 312 59 73

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 27, 223 70 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet:   www.biotech-igg.com,   mail: info@biotech-igg.com.

Denna information är sådana information som Biotech-igG AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 02:e oktober 2017. 

Mats Andersson, styrelseordförande i Biotech-igG AB (publ)

Tel: +46 733 12 59 73

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 27, 223 70 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,

Internet:   www.biotech-igg.com,   mail: info@biotech-igg.com.

Om oss

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.

Dokument & länkar