Flaggningsmeddelande i Biotech-igG AB (publ)

Capital Conquest AB (publ) har den 22 juni 2017 sålt 22 374 814 aktier i Biotech-igG AB till köparen Insolita AB, och efter transaktionen innehar Capital Conquest AB (publ) 0 aktier i Biotech-igG AB (publ).

Karlstad den 26 juni 2017

Styrelsen i Capital Conquest AB (publ) 

Dokument & länkar