Flaggningsmeddelande i Biotech-igG AB (publ)

Bolagets huvudägare Insolita AB har efter bolagets senaste emission gått under 10% ägarandel och därav detta flaggningsmeddelande, Insolita AB innehar per dagens datum 9,11% av bolagets kapital och röster vilket motsvarar 22 374 814 aktier i Biotech-igG AB.

”Biotech-igG har goda möjligheter att bli ett lönsamt bolag då vi genomför stora kostnadsbesparingar som på årsbasis kommer påverka bolaget resultat positivt, min tilltro till bolaget är god och jag ser fram emot det fortsätta arbetet att få bolaget lönsamt, säger Anders Edvardsson, VD i Biotech-igG AB (publ).”

Anders Edvardsson, VD i Biotech-igG AB (publ)
Tel: +46 733 50 49 10

Biotech-IgG AB, Scheelevägen 27, 223 70 LUND,
tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,
Internet:   www.biotech-igg.com,  
mail: info@biotech-igg.com.

Om oss

Biotech-IgG är leverantör av ett brett sortiment av högkvalitativa produkter för sjukvårdsdiagnostik samt för forskning, rutin- och processapplikationer för LifeScience och livsmedelsindustrin. Biotech-IgG koncernens vision är att bli den ledande Skandinaviska distributören av immundiagnostik och LifeScience produkter till sjukvården och som även erbjuder ett komplett sortiment av egna produkter till en väldefinierad kundgrupp som verkar inom produktion, utveckling och analys av proteiner, främst antikroppar.

Dokument & länkar