Analysguiden: Emission stärker

Report this content

Biovica gör en riktad emission på 60 MSEK för att finansiera arbetet för marknadsgodkännande och kostnadsersättning i USA. Vi bedömer att det stärker förutsättningarna för att bolaget kan nå målet att lansera testet DiviTum för kliniskt bruk. 

Biovica genomför en riktad nyemission om 60 MSEK (6 miljoner aktier till kurs 10 kr) för att stärka kassan inför ökad regulatorisk aktivitet i USA. Därtill ska likviden användas för processer för att erhålla kostnadsersättning och andra marknadsaktiviteter som förberedelser inför en lansering av DiviTum för kliniskt bruk. Redan idag har Biovica viss försäljning till forskningsmarknaden, men den kliniska marknaden är potentiellt sett avsevärt större, bland annat drivet av de framsteg som gjorts avseende nya bröstcancerbehandlingar, inte minst de så kallade CDK-hämmarna.

Stort fokus för närvarande rör diskussionen med amerikanska FDA för att erhålla ett marknadsgodkännande för DiviTum enligt 510(k)-förfarandet. Biovica väntar att FDA i sommar kan ge ett besked om vilka krav myndigheten kommer att ställa på den kliniska valideringen. Den stärkta kassan påverkar inte myndighetens tidplan men ger Biovica större resurser att möta eventuella önskemål om kompletterande kliniska studier. Biovicas målsättning är att kunna använda resultat från tidigare och pågående kliniska studier som underlag för ansökan, vilket i så fall kan begränsa tid och kostnader för processen avsevärt. En starkare finansiell ställning bör vidare ge ett bättre förhandlingsläge inför möjliga diskussioner med större partners inför en kommande kommersialiseringsfas.

Den riktade emissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma. Då en knapp majoritet av rösterna redan aviserat bifall, talar det för att förslaget går igenom enligt vår bedömning. Emissionen ger en utspädning på 25 procent för befintliga aktieägare. Vi bedömer att det uppvägs av en lägre finansiell risk och sänker därför avkastningskravet. Vårt riskjusterade motiverade värde i basscenariot blir sammantaget i stort sett oförändrat på 23,6 kronor per aktie (tidigare 23,7).  

Läs hela analysen på Analysguiden. Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden