Biovica presenterar på Biomarkers & Precision Medicine Congress i San Diego

Report this content

The Biomarkers & Precision Medicine Congress arrangeras för 4:e året 8-9 oktober i San Diego, USA. Med ökat fokus på precision medicine följer ett behov att möjliggöra att den vetenskapliga utvecklingen kommer till nytta för patienten genom individanpassad behandling. Ett tema för kongressen är framtagande av biomarkörer samt deras kliniska utveckling och Biovica har bjudits in för att presentera DiviTum®. Kongressen omfattar presentationer, fallstudier och paneldiskussioner med deltagare från globala läkemedels- och bioteknikbolag samt forskare från universitet och akademiska institutioner.

Vid konferensen kommer Pontus Nobréus presentera hur blodbaserade biomarkörer kan bidra med grundläggande information för en mer effektiv process vid utveckling av cancerläkemedel. DiviTum® mäter celltillväxt och är en värdefull metod för cancerforskare och läkemedelsbolag vid utvärdering av cell-cykelreglerande substanser som de nya CDK4/6 hämmarna och andra cancerläkemedel under utveckling. Att använda nya biomarkörer som DiviTum® bidrar med viktig information i alla stadier av läkemedelsutveckling, sparar tid & pengar och kan öka möjligheterna att erhålla, och korta tiden till, marknadsgodkännande.

“Jag ser fram emot att delta vid kongressen och presentera DiviTum® till en publik av branschproffs. Jag kommer att belysa de unika resultat vi har med DiviTum® som ett verktyg för effektiv preklinisk utvärdering av kandidatsubstansers effekt, hela vägen till stora kliniska studier som demonstrerar DiviTums unika förmåga att påvisa korrekt prognos och snabb utvärdering av cell-cykelreglerande läkemedel. Med ökat fokus på målriktade terapier finns ett behov av bra biomarkörer och jag är exalterad över att bli inbjuden till kongressen för att bidra till diskussionen rörande biomarkörer vid utveckling och klinisk validering av cancerläkemedel” säger Pontus Nobréus, Business Development Director Biovica.

“Denna biomarkörskongress är ett utmärkt tillfälle för oss att träffa och interagera med läkemedelsutvecklare och forskare för att belysa hur DiviTum® kan bidra till en bättre och mer effektiv utvecklingsprocess samt vara ett värdefullt verktyg vid behandling med nya målriktade cancerläkemedel för att stödja vårt mål att förbättra behandlingsutfall för cancerpatienter” säger Anders Rylander, VD Biovica.

Mer information
Anders Rylander, VD Biovica

Mobil: +46 (0) 761 61 21 90
E-post: anders.rylander@biovica.com

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 8 528 00 399.

Läs mer: www.biovica.com

Taggar:

Media

Media

Citat

Jag ser fram emot att delta vid kongressen och presentera DiviTum® till en publik av branschproffs. Jag kommer att belysa de unika resultat vi har med DiviTum® som ett verktyg för effektiv preklinisk utvärdering av kandidatsubstansers effekt, hela vägen till stora kliniska studier som demonstrerar DiviTums unika förmåga att påvisa korrekt prognos och snabb utvärdering av cell-cykelreglerande läkemedel. Med ökat fokus på målriktade terapier finns ett behov av bra biomarkörer och jag är exalterad över att bli inbjuden till kongressen för att bidra till diskussionen rörande biomarkörer vid utveckling och klinisk validering av cancerläkemedel
Pontus Nobréus, Business Development Director Biovica
Denna biomarkörskongress är ett utmärkt tillfälle för oss att träffa och interagera med läkemedelsutvecklare och forskare för att belysa hur DiviTum® kan bidra till en bättre och mer effektiv utvecklingsprocess samt vara ett värdefullt verktyg vid behandling med nya målriktade cancerläkemedel för att stödja vårt mål att förbättra behandlingsutfall för cancerpatienter
Anders Rylander, VD Biovica