Biovica publicerar broschyr som sammanfattar resultaten från studier med DiviTum® inom bröstcancerområdet

Report this content

Biovica har ett omfattande studieprogram med DiviTum® för att visa det kliniska värdet av DiviTum® för cancerpatienter.  Resultaten från dessa studier har sammanfattats i en broschyr som Biovica nu gör tillgänglig för att underlätta för forskare, onkologer och andra intressenter som söker en sammanfattade bild över vilken dokumentation från kliniska studier inom bröstcancer som finns med DiviTum®.

DiviTum® har hittills studerats i 17 kliniska studier, varav 8 inom bröstcancerområdet. I dessa studier har över 1000 patienter deltagit. Merparten av patienterna har haft spridd bröstcancer (n = 845), men även en större andel med tidigt stadium (n = 211) har studerats. Studierna har genomförts i samarbete med världsberömda onkologer och medicinska institut i flera länder, däribland USA, Sverige, Italien, Belgien, Kanada, Israel och Kina.

DiviTum® mäter aktiviteten av enzymet tymidinkinas (TK) i serum eller cellkulturer. Eftersom graden av TK aktivitet är förknippad med celltillväxt är det en lämplig biomarkör för att mäta tumörtillväxt.

Den sammanfattande broschyren visar att mätning av TK aktivitet i dessa kliniska studier har förmåga att fungera som ett prognostiskt verktyg för tumöraggressivitet och patientöverlevnad samt ett övervakningsverktyg för att erhålla tidigt bevis på behandlingssvar med kemoterapi, endokrin terapi och cyklinberoende kinas (CDK) hämmare hos patienter med metastatisk bröstcancer.

Specifikt visar resultaten från de 8 genomförda studierna inom bröstcancer att:

1)      Mätning av TK aktivitet har potential att uppfylla det oöverträffade behovet av ett snabbt och exakt övervaknings- och prognostiskt verktyg för metastatisk bröstcancer. Detta kan ge läkare och patienter en noggrann bedömning som inte är invasiv och ger resultat i en kortare tidsram jämfört med andra nuvarande biomarkörer och bildteknik.

2)      Mätning av TK aktivitet för frekvent och tidig övervakning av behandlingsreaktion innebär att patienter potentiellt snabbt kan byta till en effektivare behandling när den aktuella behandlingen misslyckas, med syftet att förlänga överlevnaden och minska onödiga biverkningar.

3)      Mätning av TK aktivitet har potential att identifiera patienter med de mest aggressiva tumörerna som omedelbart behöver behandling.

Utöver de redan genomföra studierna har Biovica ett omfattande studieprogram med pågående studier för att ytterligare stärka dokumentationen kring DiviTums® kliniska nytta för patienter med cancer. 

Broschyren är skriven på engelska och finns på: http://biovica.com/technology/publications/

“Vi ser ett återkommande mönster kring de värden DiviTum kan tillföra patienter i de 17 studier, varav 8 inom bröstcancer, som genomförts. Därför är det viktigt att sammanställa dessa resultat så att de är enkelt för en utomstående att ta till sig dem. Resultaten stärker oss ytterligare i vår tro att vi kan realisera vår vision: Bästa behandling från dag ett!” ”, säger Anders Rylander, VD på Biovica.

För mer information:

Anders Rylander, VD Biovica
tel.: +46 (0)18 444 48 35
email: anders.rylander@biovica.com

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 8 528 00 399.

Läs mer: www.biovica.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi ser ett återkommande mönster kring de värden DiviTum kan tillföra patienter i de 17 studier, varav 8 inom bröstcancer, som genomförts. Därför är det viktigt att sammanställa dessa resultat så att de är enkelt för en utomstående att ta till sig dem. Resultaten stärker oss ytterligare i vår tro att vi kan realisera vår vision: Bästa behandling från dag ett!
Anders Rylander, VD på Biovica