Biovicas DiviTum validerad som en dynamisk biomarkör för spridd bröstcancer i samarbete med Institut Curie, Paris

Report this content

Uppsala, den 20:e november 2019. Biovica, verksamt inom biomarkörer för cancer, meddelade idag att kliniska data – som visar att DiviTum kan användas som en dynamisk, icke-invasiv biomarkör för patienter med spridd bröstcancer som behandlas med endokrin terapi och palbociclib – kommer att presenteras vid San Antonio Breast Cancer Symposium, 10-14 december 2019, världens största vetenskapliga kongress med fokus på bröstcancer.

Det prognostiska värdet av DiviTum utvärderades i en prospektiv studie av 103 patienter med spridd bröstcancer som behandlades från maj 2016 till augusti 2018 på Institut Curie, Paris, med endokrin behandling och CDK4/6-hämmaren palbociclib. Plasmaprover samlades in före behandlingsstart och efter fyra veckors behandling. DiviTum användes för att mäta tymidinkinasaktivitet i proverna (pTKa).

Låga DiviTum-värden efter fyra veckor var förknippade med längre progressionsfri överlevnad och total överlevnad jämfört med höga värden (10,4 mot 4,7 månader och inte uppnådd respektive 20 månader). Patienter med en progressionsfri överlevnad kortare tid än sex månader hade en signifikant högre pTKa-nivå vid fyra veckor (median 256 Du/L mot 100 Du/L).

”Vi har kliniskt validerat DiviTum i en väl utformad prospektiv studie med en kombination av målinriktad och endokrin behandling. Dessa lovande resultat är uppmuntrande eftersom de visar DiviTums potential att bli en kliniskt användbar dynamisk biomarkör för att övervaka effekten av palbociclib och endokrin behandling hos patienter med spridd bröstcancer”, säger prövningsledaren Dr Luc Cabel vid Institut Curie i Paris.

”Vi är stolta över att presentera fantastiska nya DiviTum-resultat i samarbete med det världsberömda Institut Curie. Uppgifterna som presenteras i studien av Dr Luc Cabel och hans kollegor utgör ytterligare en viktig validering av DiviTums förmåga att monitorera behandlingseffekten hos kvinnor med spridd bröstcancer. Studien stöder resultaten från TREnd-studien som presenterades tidigare i år och våra höga förväntningar på DiviTum att bli en rutinmässig biomarkör vid spridd bröstcancer. Med DiviTum vill vi bidra till bättre utfall för patienter patientresultat”, säger Anders Rylander, vd för Biovica.

Tymidinkinas 1 har en avgörande roll i DNA-syntes och celldelning. Tidigare studier har visat att DiviTum har potential att vara en prognostisk och monitorerande biomarkör vid spridd bröstcancer som behandlas med endokrin terapi +/- ny målinriktad terapi.

Mer data kommer att presenteras i postern (P5-01-12) vid San Antonio Breast Cancer Symposium med titeln “Plasma thymidine kinase 1 activity and outcome of ER+ HER2- metastatic breast cancer patients treated with palbociclib and endocrine therapy”.

Mer information

Anders Rylander, VD Biovica

Mobil: +46 (0) 761 61 21 90
E-post: anders.rylander@biovica.com

Biovica – Bästa behandling från dag ett

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade test i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Genom att mäta en biomarkör som finns i blodet ger Biovicas test DiviTum® ett mått på celltillväxten. Testet har i flertalet kliniska studier framgångsrikt tidigt lyckats besvara om den behandling som satts in är effektiv. Det första applikationsområdet för DiviTum är behandlingseffekt vid spridd bröstcancer. Biovicas vision är att alla cancerpatienter ges en optimal behandling från första dagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut och läkemedelsbolag. DiviTum är CE-märkt och registrerat hos svenska Läkemedelsverket. Biovicas aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market (BIOVIC B). FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser, info@fnca.se, 08-528 00 399. För mer information, besök gärna www.biovica.com

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi har kliniskt validerat DiviTum i en väl utformad prospektiv studie med en kombination av målinriktad och endokrin behandling. Dessa lovande resultat är uppmuntrande eftersom de visar DiviTums potential att bli en kliniskt användbar dynamisk biomarkör för att övervaka effekten av palbociclib och endokrin behandling hos patienter med spridd bröstcancer
prövningsledaren Dr Luc Cabel vid Institut Curie i Paris
Vi är stolta över att presentera fantastiska nya DiviTum-resultat i samarbete med det världsberömda Institut Curie. Uppgifterna som presenteras i studien av Dr Luc Cabel och hans kollegor utgör ytterligare en viktig validering av DiviTums förmåga att monitorera behandlingseffekten hos kvinnor med spridd bröstcancer. Studien stöder resultaten från TREnd-studien som presenterades tidigare i år och våra höga förväntningar på DiviTum att bli en rutinmässig biomarkör vid spridd bröstcancer. Med DiviTum vill vi bidra till bättre utfall för patienter patientresultat
Anders Rylander, vd för Biovica