DiviTum första biomarkör att utvärdera effekten av palbociclib i en klinisk studie som presenteras på AACR i Atlanta

Report this content

Nya DiviTum® resultat från en klinisk studie genomförd av Dr Luca Malorni, Prato Hospital, Italien, kommer att presenteras vid American Association of Cancer Research (AACR) årliga möte, Atlanta, 29 mars – 3 april 2019. Studien visar att DiviTum® kan utvärdera effekten av Palbociclib-behandling av kvinnor med spridd bröstcancer. Resultaten är unika då det är den första biomarkör som påvisat kliniskt värde för denna typ av riktade behandlingar.

Palbociclib (Pfizer) är ett framgångsrikt nytt läkemedel som används vid behandling av patienter med spridd bröstcancer. Hittills har fler än 160,000 kvinnor världen över behandlats palbociclib. I nuläget används inga biomarkörer för prognos eller utvärdering av effekt hos patienter som behandlas med medicinen.

”Denna studie visar att DiviTum® kan användas för att utvärdera effekten av palbociclib vid metastatisk bröstcancer. Resultaten är uppmuntrande när det gäller kliniskt värde. Via ett blodprov kan vi väsentligt förbättra vår förståelse när vi ska använda dessa nya droger och vilka patienter som ska väljas för behandling för ett optimalt resultat för varje patient”, säger Dr Luca Malorni, Pratosjukhuset, Italien.

Studien visar att effekten av palbociclib kan mätas med DiviTum®. I studien blev 45 kvinnor behandlade med palbociclib, med eller utan standardterapi. Patienter med låga DiviTum® värden vid studiens start hade längre tid till progress än patienter med höga värden. Patienter med ökande DiviTum® värden hade under palbociclib-behandling en genomsnittlig tid till sjukdomstillväxt på 3.1 månader, jämfört med patienter som hade minskande värden där det gick 9 månader innan sjukdomsprogress.

För patienter med spridd bröstcancer finns det nu kliniska studieresultat som påvisar att DiviTum® kan användas för att utvärdera behandlingseffekt med en CDK4/6 hämmare. Det är en milstolpe att kunna presentera dessa resultat från vårt kliniska prövningsprogram. Vi ser fram emot ett spännande år med att förbereda vår FDA ansökan,säger Anders Rylander, VD Biovica.

Referens: https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/6812/presentation/5910 

DiviTum®

DiviTum® är en innovativ biomarkör utvecklad för att övervaka och förutsäga behandlingssvar vid cancerbehandling. Via ett blodprov mäter testet aktiviteten hos enzymet tymidinkinas (TK). I normala celler är TK-aktivitet knappast detekterbar, men i cancerceller med ohämmad celltillväxt ökar nivåerna. Eftersom graden av TK-aktivitet är starkt associerad med celltillväxthastighet är det en särskilt lämplig biomarkör för att mäta tumöraggressivitet. DiviTum® har i flera studier redan framgångsrikt visat klinisk potential vid utvärdering och övervakning av effekten av hormonella standardbehandlingar för kvinnor med spridd bröstcancer. 

För mer information:

Anders Rylander, VD Biovica
tel.: +46 (0)18 444 48 35
email: anders.rylander@biovica.com

I händelse av motsägelser eller skiljaktigheter mellan det engelska pressmeddelandet och denna svenska översättning av det engelska pressmeddelandet ska den engelska texten ges företräde.

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399.

Läs mer: www.biovica.com

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Denna studie visar att DiviTum kan användas för att utvärdera effekten av palbociclib vid metastatisk bröstcancer. Resultaten är uppmuntrande när det gäller kliniskt värde. Via ett blodprov kan vi väsentligt förbättra vår förståelse när vi ska använda dessa nya droger och vilka patienter som ska väljas för behandling för ett optimalt resultat för varje patient
Dr Luca Malorni, Pratosjukhuset, Italien
För patienter med spridd bröstcancer finns det nu kliniska studieresultat som påvisar att DiviTum® kan användas för att utvärdera behandlingseffekt med en CDK4/6 hämmare. Det är en milstolpe att kunna presentera dessa resultat från vårt kliniska prövningsprogram. Vi ser fram emot ett spännande år med att förbereda vår FDA ansökan
Anders Rylander, VD Biovica