Ny vetenskaplig publikation lyfter fram DiviTum® och behovet av biomarkörer för CDK4/6-hämmare

Report this content

En ny artikel har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Oncology. Artikeln handlar om vikten av att finna och använda biomarkörer för att tidigt identifiera resistens och sannolikhet för en framgångsrik behandling med hjälp av en ny typ av läkemedel, CDK4/6-hämmare, för patienter med spridd bröstcancer. Författare av artikeln är forskare vid Pratosjukhuset i Italien. Artikeln lyfter fram DiviTum® som en teknologi med stor potential, stark vetenskaplig bakgrund och omfattande pre-klinisk och klinisk dokumentation att utvärdera effektivitet av CDK 4/6-hämmare.

Författarna beskriver de biologiska orsakerna kring CDK4/6-resistens samt hur DiviTum® kan bidra till att identifiera vilka patienter som drar nytta av en alternativ behandling och hur det kan bidra till en förbättrad beslutsprocess och bättre utfall för patienten.

DiviTum® har i flera studier visat sig utvärdera CDK4/6-behandlingsrespons hos kvinnor med bröstcancer, vilket stöder analysens potential att utvärdera effekterna av en målinriktad bröstcancerterapi. CDK4/6-hämmarna har en försäljning som överstiger 4 miljarder US-dollar per år. För närvarande används inga biomarkörer i klinisk rutin för att utvärdera eller monitorera effekten av denna typ av läkemedel.

”Det är glädjande att se att DiviTum® uppmärksammas i denna vetenskapliga artikel som summerar läget inom detta område såhär långt. Resultaten visar att DiviTum® kan användas för att utvärdera effekten av CDK4/6-hämmare för patienter med spridd bröstcancer. Vår målsättning är att tillhandahålla DiviTum® för denna patientgrupp i syfte att bidra till ett bättre behandlingsutfall,säger Anders Rylander, VD Biovica.

Referens: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6664013/ 

Mer information
Anders Rylander, VD Biovica
Mobil: +46 (0) 761 61 21 90
E-post: anders.rylander@biovica.com

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 8 528 00 399.

Läs mer: www.biovica.com

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är glädjande att se att DiviTum® uppmärksammas i denna vetenskapliga artikel som summerar läget inom detta område såhär långt. Resultaten visar att DiviTum® kan användas för att utvärdera effekten av CDK4/6-hämmare för patienter med spridd bröstcancer. Vår målsättning är att tillhandahålla DiviTum® för denna patientgrupp i syfte att bidra till ett bättre behandlingsutfall
Anders Rylander, VD Biovica