Nya resultat stödjer att DiviTum® återspeglar respons av palbociclib

Report this content

Nya resultat med DiviTum® kommer att presenteras vid San Antonio Breast Cancer Symposium, 4-8 december. Resultaten kommer från ett samarbete med Pratosjukhuset, Italien och Baylor College, Houston, USA och stödjer DiviTum® som en biomarkör för att utvärdera effekt av ett nytt målriktat bröstcancerläkemedel. 

Palbociclib är ett framgångsrikt, målriktat läkemedel från Pfizer för kvinnor med spridd bröstcancer. Läkemedlet lanserades 2015 och säljer för mer än $2 miljarder per år. Det finns i dagsläget inga biomarkörer som används för prognos och uppföljning av patienter som behandlas med palbociclib. 

Studiedata visar att tymidinkinas kan vara en tidig markör för att reflektera tillväxthämning och respons av palbociclib.

“Denna studie ger mer förståelse och kunskap om effekterna av palbociclib-behandling på cellulär nivå och underlag att effekten av palbociclib kan mätas med DiviTum® och är direkt relaterad till behandlingseffekt,“ säger Dr Luca Malorni, Pratosjukhuset, Italien.

"I denna prekliniska studie kan vi återupprepa samma mönster vi har sett i kliniska studier. Detta stärker vår hypotes att DiviTum® är värdefullt som en farmakodynamisk markör av CDK 4/6-hämmare. Vårt mål är att bidra till en mer individualiserad cancerbehandling för bästa möjliga utfall för patienten" säger Anders Rylander, VD Biovica.

Referens till studien som presenteras:

https://www.abstracts2view.com/sabcs18/view.php?nu=SABCS18L_668 

För mer information:

Anders Rylander, VD Biovica
tel.: +46 (0)18 444 48 35
email: anders.rylander@biovica.com

I händelse av motsägelser eller skiljaktigheter mellan det engelska pressmeddelandet och denna svenska översättning av det engelska pressmeddelandet ska den engelska texten ges företräde.

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Läs mer: www.biovica.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Denna studie ger mer förståelse och kunskap om effekterna av palbociclib-behandling på cellulär nivå och underlag att effekten av palbociclib kan mätas med DiviTum och är direkt relaterad till behandlingseffekt,
Dr Luca Malorni, Pratosjukhuset, Italien
I denna prekliniska studie kan vi återupprepa samma mönster vi har sett i kliniska studier. Detta stärker vår hypotes att DiviTum är värdefullt som en farmakodynamisk markör av CDK 4/6-hämmare. Vårt mål är att bidra till en mer individualiserad cancerbehandling för bästa möjliga utfall för patienten
Anders Rylander, VD Biovica