Birka Cruises väljer Ord&Bild som ny reklambyrå

Report this content

Kryssningsrederiet Birka Cruises tar fram ett nytt kommunikationskoncept och anlitar reklambyrån Ord&Bild för att utveckla sitt redan starka varumärke. Det nya konceptet fasas in under sommaren och kommer att löpa som en röd tråd genom hela verksamheten.

Birka Cruises tar hjälp av Ord&Bild för att ta fram en kommunikation som återspeglar – och återspeglas i – rederiets hela verksamhet, i allt från affärsplan och annonsering till kundens semesterupplevelse ombord.

Som Sveriges enda renodlade kryssningsrederi vill Birka Cruises ta ett helhetsgrepp om kommunikationen och presentera ett tydligt koncept som är mer än bara vackra ord. Det handlar om att lyfta fram det som är själva grunden för rederiets verksamhet, att ge människor ögonblick och upplevelser att minnas.

– Vi har haft en bra utveckling de senaste åren med många lyckade satsningar, inte minst våra lång- och temakryssningar som har blivit väldigt populära. Men konkurrensen är hård och vi vill hitta nya vägar med marknadsföringen. Efter att ha sett oss omkring och träffat ett antal byråer föll valet på Ord&Bild. Jag känner att vi har en bra dialog och arbetet är i full gång, och det ska bli spännande när det börjar rulla ut, säger Marcus Hammarström, marknadschef på Birka Cruises.

Det nya konceptet fasas in inför sommaren. Men samarbetet smygstartar med en påsklovskampanj via radio, för att inspirera barnfamiljer till att ta en minisemester under lovet.

– Just nu arbetar vi med att sätta konceptet som ska implementeras under sommaren och hösten. Birka Cruises är en fantastiskt rolig och spännande kund att jobba med. Det handlar ju mycket om glädje och förväntan. Sedan att jag själv gillar och är lite såld på kryssningar gör ju inte saken sämre, säger Peter Jansson Ling, projektledare på Ord&Bild.

Therese Lindström
Kommunikatör

Birka Cruises AB
Stadsgårdsterminalen
Box 151 31, 104 65 Stockholm

Telefon: +46 (0)76 11 12 615

E-post: therese.lindstrom@birka.se

 

Peter Janson Ling
Projektledare Ord&Bild

Telefon: +46 (0)70 513 74 24

E-post peter.jansson.ling@ordbild.se

 

 

Birka Cruises erbjuder skärgårdsinspirerade kryssningsupplevelser sedan 1971. Rederiet kryssar alla dagar i veckan från Stockholm med kryssningsfartyget M/S Birka. Sommartid görs dessutom långkryssningar till resmål kring Östersjön. Företaget är miljöcertifierat enligt ISO14001. M/S Birka är ett av världens mest miljöanpassade kryssningsfartyg. Det har ett slutet avloppssystem och allt avloppsvatten pumpas iland till reningsverk – inget släpps ut i Östersjön. Birka Cruises ingår i Eckerökoncernen med 1 350 anställda och en årsomsättning på 240 miljoner euro. www.birka.se

Media

Media