Haveriutredningen klar med sin rapport

Haveriutredningen klar med sin rapport Den externa haveriutredningen lägger idag fram sina slutsatser. Utredningen tillsattes av Birka Energi med anledning av branden i Akallatunneln den 29 maj 2002. Utredningens slutsats är att branden i Akallatunneln sannolikt orsakades av ett överslag i en kabelskarv. Kabelskarven gjordes i samband med reparationerna efter förra årets brand och bedöms vara bristfälligt utförd. Utredningen har överlämnats till Birka Energis försäkringsgivare, som har att ta ställning i ansvarsfrågan. Besked från försäkringsbolaget kommer fredag den 28 juni. Birka Energi har sedan tidigare beslutat att privatpersoner har rätt till ersättning för utgifter och inkomstbortfall som beror på strömavbrottet. Totalt har 2 000 krav kommit in, varav 450 stycken redan behandlats. Målet är att krav från privatpersoner ska vara reglerade inom en månad från ankomstdatum. Strömavbrottet som varade i drygt två dygn drabbade 50 000 personer samt företag i nordvästra Stockholm. Hela haveriutredningen finns att läsa på www.birkaenergi.se För mer information kontakta: Thomas Gustafsson, vVD Birka Nät, 0705 - 80 92 32 Ronald Liljegren, jurist Birka Nät, 0703 - 44 56 42 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/18/20020618BIT00680/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/18/20020618BIT00680/wkr0002.pdf

Dokument & länkar