STOCKHOLMS STAD KÖR MILJÖVÄNLIGASTE FORDONSFLOTTAN

Stockholms stad har Sveriges miljövänligaste och säkraste fordonsflotta, men Botkyrkas och Helsingborgs kommuner ligger hack i häl i årets Miljöfordonsdiagnos som miljörankar fordonen hos kommuner och landsting. Totalt minskade kommunfordonen sina koldioxidutsläpp med 4 procent i fjol, vilket innebär en beräknad minskning med 3200 ton koldioxid.

För femte året i rad gör Miljöfordon Syd och affärsinformationsföretaget Bisnode Miljöfordonsdiagnosen, som visar fortsatt förbättrad energieffektivitet och minskad klimatpåverkan i svenska kommuners och landstings fordonsparker. Diagnosen visar också tydligt att det är satsning på el- och gasfordon som krävs för topplaceringar. Hela 260 av landets 290 kommuner sänker sina snittutsläpp av koldioxid och 243 sänker sina fossila utsläpp samtidigt som fordonen blir mer energieffektiva. Landstingens och kommunernas genomsnittsbil sänkte utsläppen med 7 gram per kilometer bara under 2013.

”Jag är imponerad av både kommunernas och landstingens arbete med att få ned utsläppen. Till stor del beror sänkningen på en övergång från törstiga bensinbilar till snåla dieselbilar, men den verkliga miljövinsten finns hos de enskilda kommuner som investerar i el- och biogasfordon ”, säger Stefan Nilsson, ordförande Miljöfordon Syd.

I Botkyrkas, Trollhättans och Helsingborgs kommuner drivs nu hela fyra av fem fordon med el, gas eller etanol. Den genomsnittliga kommunbilen släpper ut 146 gram koldioxid per kilometer men variationen är stor. I Ydre kommun, vars fordon har högst energieffektivitet i landet, är koldioxidutsläppen nere på 109,6 gram/km. Det kan jämföras med 138 gram/km som är snittet för alla nyregistrerade bilar i Sverige. En lång rad kommuner har lägre genomsnittliga utsläpp för både gamla och nya bilar än Sverigesnittet för nya bilar.

Miljöfordonsdiagnos är en granskning av fordonsparker i Sveriges alla kommuner och landsting och omfattar både personbilar och lätta lastbilar. Uppgifterna baseras på statistik från helåret 2013, som tas fram av affärsinformationsföretaget Bisnode.

”Goda exempel är viktigt för att utveckla miljötänket när det gäller bilparker hos organisationer och företag. Vi är väldigt stolta över att vi, med vår digitala information kring svenska fordon, kan bidra i det arbetet”, säger Björn-Erik Karlsson, Bisnodes Regionchef Norden.

Mer information om Miljöfordonsdiagnos och vinnarna i din region

http://miljofordonsyd.se/projekt/fordonsgranskning/
www.miljofordonsdiagnos.se

Årets Vinnare av Miljöfordonsdiagnos

Årets Bästa Resultat Kommun: Stockholms stad

Årets Bästa Resultat Landsting: Region Skåne

Årets Förbättring Kommun: Botkyrka kommun

Årets Förbättring Landsting: Region Skåne

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA

Jonas Lööf, Sekreterare Miljöfordon Syd
Mobil: 070-655 07 71
E-post: jonas@miljofordonsyd.se

Björn-Erik Karlsson, Regionchef Bisnode Norden
Mobil: 070-588 41 24
E-post: bjorn-erik.karlsson@bisnode.com 

Om Bisnode

Bisnode hjälper människor att fatta smarta beslut. Vi omvandlar data till insikter för att hjälpa beslutsfattare i både små dagliga frågor till stora strategiska beslut inom företag och organisationer i hela Europa. Vi är mer än 3000 medarbetare i 19 länder. Läs mer om Bisnode på www.bisnode.com.


Fakta ur årets Miljöfordonsdiagnos

Två kommuner och fyra landsting, med Stockholms stad och Region Skåne i topp, har en miljöbilsandel på över 90 procent.

Koldioxidutsläppen minskade med 7 g/km (från 153 till 146 g/km) i genomsnitt per fordon hos kommunerna. En förbättring med 4 procent, vilket innebär en minskning av koldioxidutsläppen med 3 200 ton, beräknat på 31 000 fordon och 1500 mil.

Lägst klimatpåverkan kan Skåne läns landsting uppnå med ett snittutsläpp på 70 g fossil koldioxid/km och bil, då hänsyn tagits till användning av E85 och biogas. Detta värde ska jämföras med 136 g koldioxid/km och bil som är utsläppsnivån för landstingens snittbil om alla fordon använder fossila bränslen. Motsvarande värden för Botkyrka kommun är 56 gram fossila utsläpp att jämföras med den kommunala snittbilens fossila utsläpp på 146 g/km.

Tre kommuner och fem landsting har en biofordonsandel på över 80 procent avseende personbilar.

Så skapar du en fordonspark med miljöperspektiv

1. Utforma en konkret miljöpolicy för din fordonspark

2. Utvärdera energi- och kostnadseffektiviteten per fordon

3. Premiera aktiva val för att öka antalet miljöfordon

4. Prioritera fordon som drivs med förnybara drivmedel

Miljöfordonsdiagnos är ett pris som granskar och bedömer kommuners och landstings fordonsparker. Priset delas ut i kategorierna ”Bästa” och ”Förbättring”. Priset delas ut av Miljöfordon Syd i samverkan med Bisnode. Miljöfordonsdiagnos bedöms utifrån andel miljöbilar, energieffektivitet, klimatpåverkan, krocksäkerhet och andel fordon med förnybara drivmedel.

Miljöfordon Syd startades 2002 och är en förening som driver på arbetet kring bilar och deras miljöpåverkan. Finansiering av verksamheten sker genom projektbidrag från Energimyndigheten, Trafikverket, medlemmar, kommuner, landsting m fl. Medlemmar är engagerade företag såsom bilåterförsäljare, biluthyrare, däckföretag, bränslebolag, rallyförare, transportföretag, kommuner, landsting, Energikontor Sydost och sist men inte minst privatpersoner med stort miljö- och bilintresse. www.miljofordonsyd.se

Om oss

Bisnode är ett ledande europeiskt data- och analysföretag. Vi hjälper företag att hitta och ta hand om sina kunder igenom kundens hela livscykel. Det gör vi genom att använda smart data så att våra kunder kan fatta smarta beslut. Vi sysselsätter 2 400 personer i 19 länder och har vårt huvudkontor i Stockholm, Sverige.