20-procentig elprisökning på 2 veckor

Väderomslaget de senaste två veckorna har gjort att medeltemperaturen i Norden sjunkit från 12,7 grader till 5,8 grader. De sjunkande temperaturerna gör att elanvändningen har stigit vilket ger högre elpriser. 

Under vecka 39 låg snittpriset på 23,7 öre per kWh, medan veckans snittpris beräknas hamna på 30,5 öre, enligt elbolaget Bixias elprisrapport.

– Den främsta orsaken till de stigande priserna är att elanvändningen har ökat i takt med de sjunkande temperaturerna. Dessutom har vindkraftsproduktionen varit lägre samtidigt som det tyska elpriset stigit, vilket påverkar elpriset här i Norden, säger Matina Rosenberg, analytiker och meteorolog på Bixia.

Dessutom har kärnkraftsproduktionen sjunkit och ligger i dagsläget på en 75-procentig kapacitet vilket den beräknas ligga kvar på fram till slutet vecka 41 då den ökar till cirka 80 procent. Det beror på på att Ringhals 2 och 3 och Forsmark 3 är i revision. Samtidigt har oljepriserna stigit till den högsta nivån på tolv månader.

 Under september var elanvändningen låg, men oktober ser ut att bli det motsatta, säger Matina Rosenberg. 

För mer information kontakta gärna:
Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker Bixia, 073-443 93 28
Jenny Johnson, pressansvarig Bixia,  070-676 83 09

Bixia AB är ett elbolag med sju delägare, Tekniska verken i Linköping, Alvesta Energi, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi och Sandviken Energi. Vi har tre kontor; Linköping, Nässjö och Växjö. Bixia har cirka 250 000 kunder och omsätter cirka 2,3 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från drygt 1000 anläggningar.


Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar