Bixia blir balansansvarig för Affärsverken i Karlskrona

Report this content

Sedan den 1 mars är elbolaget Bixia balansansvarig för Affärsverken i Karlskronas elkunders förbrukning och från den 1 juli blir elbolaget även balansansvarig Affärsverkens totala elproduktion. Avtalet innefattar även finansiella tjänster och tillgång till stödtjänstemarknaden. Tidigare i år annonserade Bixia att de blir balansansvariga för Jönköping Energi, nu har de alltså fått förtroendet från ytterligare ett lokalt energibolag. 

Affärsverkens Kraftvärmeverk på Mältan, där det bränns flis och restprodukter från skogsbruket, levererar omkring 64 GWh el och 214 GWh värme per år. Utöver Mältan kommer en allt större del av Affärsverkens el från Karlskrona Solpark och allt fler mikroproducenter som både försörjer sig själva med grön el och säljer överskottet till Affärsverken.

– Vi är mycket glada och stolta över att ha fått Affärsverkens förtroende att hantera balansansvaret för deras leverans och produktion av el. Det är ett energibolag som ligger i framkant när det gäller energiomställningen och vi ser fram emot att tillsammans utveckla förmågan att bidra med ytterligare stödtjänster för ett stabilt elsystem. säger Stefan Braun vice vd på Bixia.

Bixia har lång erfarenhet av att hantera balansansvar och portföljförvaltning för olika energibolag. Sedan ett drygt år är elbolaget aktiv aktör på den framväxande stödtjänstmarknaden som syftar till att stabilisera det svenska elsystemet vid snabba förändringar i den nationella elproduktionen.

– Vi har ett stort förtroende för Bixia som samarbetspartner, att möjliggöra de tjänster som vi ser idag och framöver, som är viktigt för att skapa rätt förutsättningar för våra kunder, säger Anna Hammartorp, Affärsområdeschef Energi på Affärsverken i Karlskrona.

För mer information kontakta: 

Stefan Braun, vVD Bixia, stefan.braun@bixia.se, tel 070-373 50 56

Anna Hammartorp, Affärsområdeschef Energi, Affärsverken AB, anna.hammartorp@affarsverken.se, tel 073-387 68 33

Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är det elhandelsbolag som köper in störst andel småskaligt producerad el i Norden. Företaget omsätter cirka 2 mdr kronor och har 90 medarbetare.Tillsammans är vi den kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi är mycket glada och stolta över att ha fått Affärsverkens förtroende att hantera balansansvaret för deras leverans och produktion av el. Det är ett energibolag som ligger i framkant när det gäller energiomställningen och vi ser fram emot att tillsammans utveckla förmågan att bidra med ytterligare stödtjänster för ett stabilt elsystem
Stefan Braun, vice vd på Bixia