Bixia certifierad enligt Schysst elhandel

Report this content

Bakom certifieringen ”Schysst elhandel” står Energiföretagen Sverige. Syftet med certifieringen är att det ska vara tydligt för kunderna vad de köper och vad elavtalet innebär, så att man ska vara trygg i sitt val av elhandelsbolag. Bixia är ett av totalt 21 elhandelsbolag i Sverige som är certifierade enligt ”Schysst elhandel”. 

– Även om kundnöjdhetsundersökningar visar att förtroendet för vår bransch har ökat de senaste åren behöver vi jobba på att stärka den ytterligare. Därför var det en självklarhet för oss att nå certifiering, säger Eric Wennberg, chef pris och produkt. 

Certifieringen innebär att elhandelsbolagen förbinder sig att hålla 17 kundlöften. Det handlar om alltifrån tydlig prisinformation och särskild hänsyn för utsatta kunder till skriftlig accept vid telefonförsäljning. 

– Det här är självklarheter för oss på Bixia och för de allra flesta i branschen, men tyvärr inte för alla. Därför hoppas vi att certifieringen kan fungera som en garanti så att fler känner sig trygga, säger Eric Wennberg. 

Ökad kundnöjdhet
Svensk Kvalitetsindex senaste studie av energibranschen visade att kundnöjdheten bland privatpersoner hos elhandelsbolag ökat med 3,4 enheter sedan året innan. Bixia stack ut och ökade med hela 8,1 enheter. 

– För två år sedan satte vi upp ett ambitiöst mål att öka vår kundnöjdhet. Undersökningen visar att de insatser vi gjort har gett resultat. Vi kommer fortsätta arbetet på bred front då vi har en bit kvar innan vi är nöjda, säger Eric Wennberg. 

För mer information kontakta gärna:
Eric Wennberg, chef pris och produkt Bixia, 0725-24 48 99
Marie Lorentzon, pressansvarig Bixia, 013-20 92 63 

 

Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är det elhandelsbolag som köper in störst andel småskaligt producerad el i Norden. Företaget omsätter cirka
2,4 mdr kronor och har 90 medarbetare.Tillsammans är vi den kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Även om kundnöjdhetsundersökningar visar att förtroendet för vår bransch har ökat de senaste åren behöver vi jobba på att stärka den ytterligare. Därför var det en självklarhet för oss att nå certifiering
Eric Wennberg, Bixia