Bixia Miljöfond beviljar drygt 1 miljon kronor för mer förnybar el under 2012

En prototyp för segelturbinteknik och lagring av solel med hjälp av batteri är två spännande projekt som tilldelats medel ur Bixias Miljöfond hösten 2012. Sammanlagt under året är det 18 projekt om tilldelats drygt 1 miljon kronor som delades ut på onsdagen på Vind 2012 på Stockholmsmässan


Denna gång är det stor variation på de olika projekten som beviljats medel, turbinteknik, småskalig vattenkraft, optimering av solenergi genom batterilagring, energieffektivt så kallat plushus samt en förstudie för mikroelproduktion.

-       Vi på Bixia vill både bidra till att öka andelen förnybar el och samtidigt utbilda allmänheten om att vi tillsammans kan göra insatser för att minska klimatpåverkan. Vår miljöfond är en viktig del i det arbetet, säger Kim Blomster, samordnare för Bixia Miljöfond.

Segelturbinteknik för långsamtflytande vatten

Företaget Cosmomind har beviljats 50 000 kronor till projektledning i framtagandet av en prototyp för en ny oprövad segelturbinteknik för miljövänlig produktion av förnybar energi ur långsamtflytande vatten. Turbinen är avsedd för låga varvtal och den kan generera mycket stor kraft med hjälp av stora segel med stor buk samt stor angreppsvinkel mot vattenströmmen

-       Prototypen kommer att visa att segelturbintekniken ger den effekt som krävs för bärkraftig och miljövänlig produktion av förnybar energi ur långsamtflytande vatten. De placeras på botten eller under flottar och de håller för miljölagstiftningen, berättar Per Gidlund.

Solel med batterilager

Vid småskalig solelproduktion uppstår i ett småhus dagtid ett elöverskott som matas in på nätet. I Bengts Stridhs fall så mycket som drygt 50 procent. Nu har han beviljats 30 000 kronor ur Bixias Miljöfond för att utvärdera optimering av egenanvändning av den producerade solelen med hjälp av batterilagring. Det ger fördelar för såväl nät­ägaren som för solelproducenten.

-       Genom att optimera egenanvändningen av den producerade solelen kan fördelar ses dels för nätägare i form av mindre variabel inmatning till nätet dels för solelproducenterna i form av ett högre värde för överskottselen, säger Bengt Stridh.


För mer information kontakta gärna:

Kim Blomster, samordnare Bixia Miljöfond, 070-223 25 46
Anna Fjellner, pressansvarig Bixia, 076-828 58 11
Per Gidlund, Cosmomind AB, 070-651 78 48
Bengt Stridh, 0705-32 30 67


Bixia AB
är ett fristående elhandelsbolag med tio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi

Tillsammans har vi 18 kontor i Linköping, Alvesta, Borgholm, Göteborg, Katrineholm, Laholm, Mjölby, Norrköping, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västervik, Västra Karup/Båstad, Växjö, Ljungby och Ängelholm.

Bixia har ca 300 000 kunder och omsätter ca 3,4 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av småskalig energiproduktion och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från ca 700 anläggningar.

Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

- Syftet med Bixia Miljöfond är att bidra till en hållbar samhällsutveckling och stödja konkreta åtgärder som ser till att vi får mer närproducerad och förnybar el i Norden.

- Varje månad går 45 öre av Bixias privatkunders fasta årsavgift till Bixia Miljöfond. Sammanlagt handlar det om cirka en miljon kronor om året. Pengarna i fonden går till insatser som gynnar utvecklingen av elproduktion från förnybar el från exempelvis sol, vind, vatten och biomassa. På så vis är alla Bixias privatkunder med och bidrar till mer förnybar energi utan extra kostnad.

- Bixia delar ut pengar ur fonden till bland annat projekteringskostnader vid utbyggnad av förnybar energi- och bränsleproduktion, energieffektivisering, utveckling och utbildning inom miljövänlig teknik samt ungdomsverksamhet inom ovanstående områden.

- Varje år är det två ansökningsperioder som går ut den siste mars och den siste september, och för varje period finns det cirka 500 000 kr att fördela till stöd för olika projekt.

- Alla privatpersoner, företag, organisationer och föreningar som vill bygga nytt eller utveckla befintliga kraftverk som producerar förnybar el, kan ansöka om medel från fonden. Bixia Miljöfond stöder inte rena investeringskostnader, till exempel ansökningar om stöd för att betala ett vindkraftverk.

Taggar:

Om oss

Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är det elhandelsbolag som köper in störst andel småskaligt producerad el i Norden. Företaget omsätter cirka 2,4 mdr kronor och har 90 medarbetare.Tillsammans är vi den kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar