El- och bostadsbolag ingår samarbete för klimatet

Report this content

Elbolaget Bixia och bostadsbolaget Willhem har ingått ett samarbete för att ge fler möjlighet att välja närproducerad och förnybar el. Samarbetet innebär att Willhems 26 000 hyresgäster erbjuds ett hållbart elavtal som gynnar lokala sol- vind- och vattenkraftsproducenter.

– Vår övertygelse är att samarbeten är vägen framåt för klimatet. Det bygger på att man hittar en partner med liknande värderingar och ambitioner när det gäller hållbarhet, något vi verkligen har hittat i Willhem, säger Fredrik Stenström Key Account Manager på Bixia.

Bixia arbetar långsiktigt för att ställa om elförsörjningen till en helt förnybar elmarknad och göra det enklare och lönsammare att producera el från sol, vind och vatten. Idag har elbolaget samarbete med drygt 3000 lokala producenter som säljer sin överskottsel till Bixia.

– Fler och fler börjar inse vilken betydelse elvalet har för vårt klimat. Vi i Sverige har en relativt hög andel förnybar el, men trots det räcker den inte till alla. Därför vill vi gynna de lokala producenterna så att de blir fler och kan producera mer förnybar el. Nu hoppas vi att samarbetet med Willhem ska få ännu fler att vilja göra ett aktivt elval som gynnar både klimatet och de lokala elproducenterna, säger Fredrik Stenström.

Willhem, som äger och förvaltar hyresfastigheter på 13 orter runt om i landet, har ett aktivt hållbarhetsarbete och strävar efter att minimera sin egen och sina hyresgästers miljöpåverkan.

– Bostäder står för en stor del av vårt lands totala energianvändning, det innebär att vi som bostadsbolag kan göra stor skillnad. Därför jobbar vi aktivt med att minimera både vår egen och våra hyresgästers miljöpåverkan. Samarbetet med Bixia är ett sätt att underlätta för våra kunder att göra ett aktivt och hållbart val och samtidigt stötta lokala producenter av förnybar el, säger Sofia Rehn hållbarhetsstrateg på Willhem.

För mer information kontakta: 
Fredrik Stenström, Key Account Manager på Bixia
Tel: 0703-40 75 63
fredrik.stenstrom@bixia.se

Marie Lorentzon, pressansvarig Bixia
Tel: 013-20 92 63
marie.lorentzon@tekniskaverken.se


Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är det elhandelsbolag som köper in störst andel småskaligt producerad el i Norden. Företaget omsätter cirka 2,3 mdr kronor och har 90 medarbetare.Tillsammans är vi den kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Nu hoppas vi att samarbetet med Willhem ska få ännu fler att vilja göra ett aktivt elval som gynnar både klimatet och de lokala elproducenterna
Fredrik Stenström Key Account Manager på Bixia