Elpriset i februari – det lägsta på 20 år

Report this content

Elpriserna på den nordiska elbörsen Nordpool ligger just nu på omkring 14 öre per kilowattimme. Under februari har vi för första gången haft negativa elpriser i Sverige och två vindkraftsrekord har slagits. Enligt elbolaget Bixias prognos kommer snittpriset i februari hamna på 14 öre, vilket är det lägsta sedan år 2000. Förra året låg februaripriset  på 48 öre. 

Bra för villaägarna, men de rekordlåga elpriserna gör det tufft för vindkraftsbolagen som drabbas av förluster då även elcertifikatpriserna är låga. Den 10 februari fick vi för första gången i historien negativa elpriser i Sverige under några timmar. Den sammanlagda ersättningen till vindkraftsbolagen täcker i nuläget inte investeringskostnaden. 

Det är det milda, blöta och blåsiga vädret i kombination med att den svenska vindkraften har byggts ut kraftigt som gör att vi har ovanligt låga elpriser och stundtals till och med negativa. Utbudet är större än efterfrågan. 

– I helgen då ytterligare hårda vindar drog in fick vi återigen ett nytt vindkraftsproduktionsrekord på dygnsbasis närmare bestämt under lördagen den 22 februari med 356 GWh och täckte det dygnet drygt 30 procent av elanvändningen, säger Johan Sigvardsson, analytiker på Bixia. 

Extremt mycket vatten 
Temperaturerna i landet ligger 5-6 grader över det normala för årstiden vilket gör att elanvändningen går ner. I de södra delarna har vi gått direkt från höst till vår då vintern lyser med sin frånvaro. Samtidigt som flertalet intensiva lågtryck, med kraftig vind och mycket nederbörd gör att elproduktionen från vindkraftverken ökar och vattenmagasinen fylls på än mer. Den rikliga mängden nederbörd den senaste perioden har lett till att SMHI utfärdat klass-2 varning i stora delar av södra Sverige samt klass-3 varning i Kronoberg och Hallands län. 

– Det är inte bara hög vindkraftsproduktion som pressar elpriset utan att vattenmagasinen är till brädden fyllda. På vissa håll är det riktigt besvärligt. Vi har en historiskt extremt hög hydrologisk balans på 17 TWh. Prognosen ligger kring 20 TWh, säger Johan Sigvardsson.

Nästan lika mycket vindkraft som kärnkraft
Hittills i februari har vindkraftverken i Sverige producerat ungefär lika mycket el som kärnkraftverken. 

– Att vindkraften har producerat nästan lika mycket som kärnkraften under en så här lång period är en ny situation. Det beror på att det under förra året byggdes så många nya vindkraftverk som nu tagits i bruk. Hade vi inte haft så mycket vindkraft så hade priserna på el inte varit lika låga som nu, säger Johan Sigvardsson. 

Under februari räknar Bixia med att vindkraften står för cirka 17 procent av elanvändningen, kärnkraften för 20 procent och vattenkraften täcker cirka 55 procent. 

För mer information kontakta: 
Johan Sigvardsson, analytiker på Bixia
johan.sigvardsson@bixia.se
076-847 95 33

Marie Lorentzon, presskontakt 
marie.lorentzon@bixia.se
013-20 92 63

Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är det elhandelsbolag som köper in störst andel småskaligt producerad el i Norden. Företaget omsätter cirka
2,4 mdr kronor och har 90 medarbetare.Tillsammans är vi den kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Att vindkraften har producerat nästan lika mycket som kärnkraften under en så här lång period är en ny situation. Det beror på att det under förra året byggdes så många nya vindkraftverk som nu tagits i bruk.
Johan Sigvardsson, analytiker på Bixia