• news.cision.com/
  • Bixia/
  • Elpriset i februari något högre än normalt – vårens priser styrs av vind, snömängd och vaccin

Elpriset i februari något högre än normalt – vårens priser styrs av vind, snömängd och vaccin

Report this content

Vinterns elpriser har varierat kraftigt på den nordiska elbörsen. I februari landade genomsnittspriset på drygt 47 öre per kWh, vilket är något högre än normalt. Dock har södra delarna av landet fått betala ungefär 7 öre mer per kWh till följd av import under de kalla veckorna. Hur elpriset kommer att utvecklas under våren beror på många olika faktorer, men under mars kan vi förvänta oss fortsatt normala priser för årstiden, enligt elbolaget Bixias prognos.

– Just nu är det ovanligt varmt för årstiden och då minskar elanvändningen vilket gör att elpriset sjunker. Men prisbilden framåt beror till stor del på hur mycket det blåser. När vi har mycket vindkraft i det nordiska systemet påverkas våra priser inte lika mycket av övriga Europa. De dagar det inte blåser blir kopplingen till Europa starkare och då påverkas elpriset i högre utsträckning av bränslepriset, förklarar Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.

Priset på olja, gas och kol har stigit i takt med att vaccineringen mot Covid-19 har börjat rulla ut och en allmän förhoppning att världen ska återgå till det normala. Dessutom har priserna på utsläppsrätter stigit under de senaste tre månaderna vilket är en konsekvens av EU:s höjda ambitioner kring koldioxidutsläppen mot 2030 och USA:s återgång till Parisavtalet.

– Osäkerheten kring smittspridningen kommer att finnas kvar och frågetecknen kring konjunkturen är många. Minsta bakslag skulle kunna trycka ner bränslepriserna på nytt med en lägre marginalkostnad på el som följd, säger Johan Sigvardsson.

Underskott i snömagasinen
I nuläget har vi ett underskott i snömagasinen och kommande veckors nederbörd kommer bli avgörande för sommarens prisbild menar Johan Sigvardsson.

–  Just nu har vi ett underskott, men det kan också vända snabbt. Det var under den här perioden förra året som de stora snömängderna föll i norra delarna av landet och i Norge. Kommande 4-6 veckors snömängd kommer bli avgörande för hur god tillgång vi har på vattenkraft senare i år, förklarar han.

Kärnkraftsunderhåll påbörjas i april
Som vanligt påbörjas underhållsarbetet på kärnkraftverken i slutet av april, med en något mer utspridd period än vanligt. Något som också påverkar vårens elprisutveckling.

– Får vi en vindfattig maj, samtidigt som kärnkraftsrevisionerna pågår och vi får en sen vårflod även i år, då kan vi få se elpriser under våren som skiljer sig avsevärt från fjolåret, avslutar Johan Sigvardsson.  

För mer information kontakta: 
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
johan.sigvardsson@bixia.se
076-847 95 33

Marie Lorentzon, presskontakt 
marie.lorentzon@tekniskaverken.se
013-20 92 63

Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är det elhandelsbolag som köper in störst andel småskaligt producerad el i Norden. Företaget omsätter cirka 2,3 mdr kronor och har 90 medarbetare.Tillsammans är vi den kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar