Elpriset i påsk kan hamna under 5 öre per kWh

Report this content

Lagom till påskledigheten, när elanvädningen går ner ytterligare, förväntas elpriset falla till omkring 5 öre per kWh, kanske ännu lägre, enligt elbolaget Bixias elprisprognos. Det är den goda tillgången på vattenkraft i kombination med den minskade efterfrågan på el, till följd av coronaviruset och ledigheter, som gör att priset på el faller. 

– Snittpriset på den nordiska elbörsen Nordpool beräknas hamna på omkring 6 öre per kWh den här veckan. Så lågt veckosnittpris har vi inte haft sedan sommaren år 2000. Nästa vecka, när det är påskledighet, går elanvändningen ned ännu mer och då kan det rörliga priset gå ned ytterligare, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia. 

Det är många faktorer som påverkar elpriset, en viktig sådan är vädret. Kraftig vind och mycket nederbörd gör att elproduktionen från vindkraftverken ökar samtidigt som vattenmagasinen fylls på, vilket gör att utbudet på el ökar och då pressas priset. 

– Nu har vi en situation där tillgången på el är mycket god, framförallt har vi mycket välfyllda vattenmagasin. Samtidigt är efterfrågan på el lägre än normalt, vilket delvis är en följd av coronaviruset som innebär att många stannar hemma, en del företag går på halvfart och vissa samhällsfunktioner stängs ner, säger Johan Sigvardsson. 

Tufft läge för elproducenter
Som konsument kan det naturligtvis vara positivt med låga elpriser. Men det är en svår situation för många elproducenter som har underhåll och amorteringar att betala.  

– Många av våra producenter som säljer sin el genom oss på Bixia har gjort investeringar i sina anläggningar med tillhörande avkastningskrav. De som i mindre grad har gjort prissäkringar har det väldigt tufft just nu när det rörliga elpriset är så lågt, säger Johan Sigvardsson. 

Begränsad fallhöjd
Det är svårt att förutsäga vilka ytterligare följder coronaviruset kommer att ha på elpriset. Många länder förlänger sina nedstängningar vilket innebär en osäkerhet kring den europeiska elförbrukningen i närtid.

– I närtid, dvs våren och det tredje kvartalet är elpriserna redan så nedpressade av det hydrologoiska överskottet att de får svårt att pressas så mycket mer, och det är under dessa kvartal vi kan vara någorlunda säkra på att vi ser en nedgång i den ekonomiska aktiviteten, avslutar Johan Sigvardsson. 

För mer information kontakta: 
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
johan.sigvardsson@bixia.se
076-847 95 33

Marie Lorentzon, presskontakt 
marie.lorentzon@bixia.se
013-20 92 63

Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är det elhandelsbolag som köper in störst andel småskaligt producerad el i Norden. Företaget omsätter cirka
2,4 mdr kronor och har 90 medarbetare.Tillsammans är vi den kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Nu har vi en situation där tillgången på el är mycket god, framförallt har vi mycket välfyllda vattenmagasin. Samtidigt är efterfrågan på el lägre än normalt, vilket delvis är en följd av coronaviruset som innebär att många stannar hemma, en del företag går på halvfart och vissa samhällsfunktioner stängs ner.
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia