Hälften av svenskarna skulle välja närproducerad el

Enligt en färsk undersökning som genomförts av elbolaget Bixia skulle 49 procent av svenskarna välja närproducerad förnybar el om det var möjligt. Det är nästan lika många som ofta väljer att köpa närproducerad mat.

– Vi har märkt av att den trend som dominerat matbranschen under många år även börjar sprida sig till vår bransch. Den här undersökningen bekräftar den trenden, säger Jenny Johnson, varumärkes- och marknadschef på Bixia.

Bixia är ett av de elbolag som köper in störst andel närproducerad förnybar el direkt från producenterna. Samtidigt satsar elbolaget mycket på att tillsammans med sina kunder bygga ut den förnybara elen. För att tillmötesgå kundernas önskemål och ta ett ännu större klimatansvar lanserade Bixia miljötillvalet ”Bixia Nära” under förra året. En tjänst som gör att kunden vet exakt var den el de köper kommer ifrån.

– Med ”Bixia Nära” ger vi våra kunder möjligheten att välja närproducerad förnybar el som är spårbar ända ner till produktionskällan. Det gör att kunden kan välja el från sitt närområde och stötta sina lokala elproducenter. På så sätt hjälps vi åt att tillsammans med kunderna främja den lokala produktionen av förnybar el, säger Jenny Johnson.

Egenproducerad el ökar
Bixia har också märkt av att intresset för att producera sin egen el ökar bland kunderna. Efterfrågan av företagets solelspaket för privatpersoner ökade kraftigt under förra året.

– Det är glädjande att efterfrågan är så stor och att fler vill vara med och ta ett aktivt miljöansvar. Det är något som vi på Bixia värnar och uppmuntrar, säger Jenny.

För mer information kontakta:
Jenny Johnson, varumärkes och marknadschef Bixia AB
Telefon: 013-20 83 09, 070-676 83 09
E-post: jenny.johnson@bixia.se

Anna Fjellner, pressansvarig Bixia AB
Telefon: 076-828 58 11
E-post: anna.fjellner@bixia.se
Bixia AB är ett fristående elhandelsbolag med tio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi.Tillsammans har vi 17 kontor och butiker i Linköping, Alvesta, Borgholm, Göteborg, Laholm, Mjölby, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västra Karup/Båstad, Växjö, Ljungby, Ängelholm och Örebro.

Bixia har cirka 300 000 kunder och omsätter cirka 2,8 mdkr. 
Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från cirka 800 anläggningar.

Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på 
www.bixia.se

Taggar:

Om oss

Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är det elhandelsbolag som köper in störst andel småskaligt producerad el i Norden. Företaget omsätter cirka 2,4 mdr kronor och har 90 medarbetare.Tillsammans är vi den kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Prenumerera

Media

Media