Industrikoncernen AGES väljer förnybar elleverans via Bixia

Report this content

Den svenska industrikoncernen AGES tar ännu ett steg i sitt hållbarhetsarbete genom att teckna ett nytt tilläggsavtal med elbolaget Bixia. Avtalet innebär att koncernens hela elförbrukning produceras från vindkraft, sammanlagt handlar det om 24 GWh per år.

Samarbetet med Bixia innebär att motsvarigheten till AGES totala elbehov produceras av vindkraftproducenter.

– Hållbarhetsperspektivet är integrerat i vår vardag och går hand i hand med våra affärsstrategier. Ett exmpel är att allt aluminium som används i våra gjuterianläggningar består av 100 procent återvunnet material som vi förädlar till nya produkter. Därför var det ett naturligt steg för oss att använda 100 procent förnybar energi i vår produktion, säger Johan Bladh, finansdirektör på AGES. 

Bixia har lång erfarenhet av att samarbeta med producenter av förnybar el och är det elbolag i Norden som köper in störst andel förnybart direkt från producenter.

– Man kan säga att vi på Bixia förenar elproducenten och elkunden. Vi vill hjälpa producenterna av sol- vind- och vattenkraft att få lönsamhet i sin produktion, samtidigt som vi vill att fler kunder ska förstå vilken betydelse valet av el har för vår miljö. Det viktigaste vi kan göra för att bromsa klimatförändringarna är att ställa om våra energisystem från fossilt till förnybart, säger Marcus Annell, portföljförvaltare på Bixia. 

Samköp av el med hjälp av NiNorden
AGES samköper sitt elbehov genom upphandlingskonsultbolaget Ninorden som jobbar med strategiska elinköp och har en industriportfölj hos Bixia. Det nya avtalet är ett stort och viktigt steg för att hela portföljen ska bli förnybar. 

– Elmarknaden är komplex och det sker ständiga förändringar. Att samköpa el med hjälp av NiNorden passar oss bra för att sprida riskerna under längre perioder, säger Johan Bladh. 

För mer information kontaka: 

Marcus Annell, portföljförvaltare Bixia
Marcus.annell@bixia.se
0470-70 33 92

Johan Bladh, CFO Ages Industri
Johan.bladh@ages.se
070-604 83 82

Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är det elhandelsbolag som köper in störst andel småskaligt producerad el i Norden. Företaget omsätter cirka
2,3 mdr kronor och har 90 medarbetare.Tillsammans är vi den kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Man kan säga att vi på Bixia förenar elproducenten och elkunden. Vi vill hjälpa producenterna av sol- vind- och vattenkraft att få lönsamhet i sin produktion, samtidigt som vi vill att fler kunder ska förstå vilken betydelse valet av el har för vår miljö. Det viktigaste vi kan göra för att bromsa klimatförändringarna är att ställa om våra energisystem från fossilt till förnybart
Marcus Annell, portföljförvaltare på Bixia.