Invigning av elbutik i Trollhättan

Som första elbolag öppnar Bixia fysiska butiker. Idag invigdes företagets femte butik på Kungsgatan i Trollhättan.  Under invigningen passade företaget även på att dela ut 625 000 kronor från Bixia Miljöfond.

Trollhätteborna får nu en utökad service genom att kontoret på Kungsgatan också blir butik. Förutom att få råd och hjälp för sitt elavtal kan kunderna också få råd kring hur man kan producera sin egen el samt köpa elbesparande produkter.

Många företag inom tjänstesektorn såsom försäkringsbolag, banker och elbolag har idag organiserat sina kundkontakter till kundtjänster och internet. Bixias butikssatsning  är en riksomfattande etablering och är därmed det första elbolag som möter kunderna på deras villkor.

-        Vi väljer att gå mot strömmen. Vi vet att många upplever elmarknadens prissättning och avtalsmodeller som komplicerad. Dessutom är det flera som drar sig för att ringa kundtjänster som kan ha telefonköer. Då kan det vara lättare att komma in i en butik där man kan få svar på sina frågor direkt, berättar Magnus Olsson, privatmarknadschef på Bixia.

Bixia delar ut 625 000 kronor till mer förnybar el och energieffektivisering
Samtidigt passade Bixia på att dela ut 625 000 kronor till projekt inom förnybar el. Varje månad går 45 öre per privatkund till Bixias Miljöfond och under ett år avsätts cirka en miljon kronor. Under 2013 beviljades 38 projekt. Av dessa var åtta representanter på plats på butiksinvigningen för att ta emot sin utdelning.

-        Vi vill att alla ska kunna välja el från förnybara energikällor, men idag räcker den inte. Det behövs helt enkelt fler lokala elproducenter, säger Kim Blomster, ordförande Bixia Miljöfond.

Bara el från förnybara energikällor
För Bixia, som är Sveriges fjärde största elhandelsbolag och en av de aktörer i Norden som köper in störst andel närproducerad förnybar el, finns det två bra sätt att minska negativ klimatpåverkan. Det handlar om att bygga ut den förnybara energiproduktionen och att helt enkelt använda mindre el.

-        ­I butikerna säljer vi självklart bara el från förnybar elproduktion. Vi säljer också elbesparande produkter som LED-lampor, solcellsprodukter och elmätaren Aware Clock som hjälper kunden att både spara pengar och energi. Men grunden är att sälja och rådgöra kring kundens elavtal, säger Magnus Olsson.

Miljöfondstagare inom sol, vind och vatten
Några av miljöfondstagarna som fanns på plats i Trollhättan och tog emot sina checkar:

  • Simon Schütte på Linköpings universitet har beviljats 47 500 kronor för en vindkraftsprototyp som ska lägga grunden för småskaliga vindkraftverk som ger förnybar el i utvecklingsländer.
  • Wetterstad Consulting AB har beviljats 25 000 SEK för vidareutveckling av ålledare och mätning av gallergrinds ålgenomsläpp samt ålkista vid Träbena vattenkraftverk i Åsarp.
  • Torbjörn Karlsson från Trollhättan beviljats 2 500 kronor för en solcellsanläggning på 1,6 kW. 

För mer information kontakta
Anna Fjellner, pressansvarig, 076-828 58 11
Magnus Olsson, privatmarknadschef, 072-521 46 18
Kim Blomster, ordförande, Bixia Miljöfond, 070-223 25 46

Bixia AB är ett fristående elhandelsbolag med tio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi.Tillsammans har vi 17 kontor och butiker i Linköping, Alvesta, Borgholm, Göteborg, Laholm, Mjölby, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västra Karup/Båstad, Växjö, Ljungby, Ängelholm och Örebro.

Bixia har cirka 300 000 kunder och omsätter cirka 2,8 mdkr. 
Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från cirka 800 anläggningar.

Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på 
www.bixia.se

Taggar:

Om oss

Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är det elhandelsbolag som köper in störst andel småskaligt producerad el i Norden. Företaget omsätter cirka 2,4 mdr kronor och har 90 medarbetare.Tillsammans är vi den kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se