Klimatet påverkade 2018 års resultat för elbolaget Bixia

2018 var året då vi här i Norden fick en försmak av klimatförändringarna. Den extremt torra sommaren påverkade även elbolaget Bixia. Med sjunkande nivåer i vattenmagasinen steg elpriset, vilket ledde till att elbolagets omsättning steg med drygt 22 procent samtidigt som resultatet blev lägre än förväntat och hamnade på 4,5 miljoner kronor. Men den soliga sommaren och de höga elpriserna förde också med sig något gott – många nya solelsproducenter tillkom och valde att skriva avtal med Bixia. 

– Vi lyckades öka försäljningen av närproducerad förnybar el under året vilket är ett tecken på att allt fler bryr sig om varifrån elen kommer. Vår omsättningsökning är en kombination av fler kunder och  ett högt elpris. Samtidigt har många av kunderna fastprisavtal, vilket påverkade vårt resultat negativt, säger Pär Kaller, vd på Bixia. 

Bixia var tidigt ute med att köpa el direkt från producenter av sol- vind- och vattenkraft. Idag kommer mer än hälften av den el som säljs direkt från någon av de totalt 1800 producenterna. 

 Under det gångna året har vi skrivit avtal med drygt 500 nya producenter, där de flesta producerar solel. Det är något vi är mycket stolta över eftersom producenterna är hjärtat i vår verksamhet. Ju fler som väljer att producera sin egen el, desto mer förnybart kommer in i systemet och pressar bort den smutsiga elen, säger Pär Kaller. 

Nytt samarbetsavtal med ICA
Under 2018 tecknade Bixia ett samarbetsavtal med ICA som innebär att alla ICA-kortskunder i landet erbjuds att teckna ett hållbart och förmånligt elavtal med Bixia som dessutom ger kunderna bonus på sin elanvändning. 

 Det är ett samarbete som vi är mycket stolta och glada över och som ger oss en fantastisk möjlighet att nå ut bredare till miljömedvetna konsumenter. I den nya plattformsekonomin som växer sig allt starkare är samarbeten mellan olika aktörer en nyckel till framgång, säger Pär Kaller. 

Ett viktigt klimatval
El har historiskt varit en lågintresseprodukt och fortfarande är det många kunder som inte ens känner till vilket elbolag de har. Det är något som Bixia vill ändra på. 

 Vår bransch har inte lyckats fullt ut att förklara för kunderna hur viktigt elvalet är ur ett klimatperspektiv. Där ligger exempelvis livsmedelsbranschen långt före oss, där det är självklart för många att ta reda på ursprung när det gäller maten vi äter. Min vision är att det ska vara lika självklart att välja närproducerad förnybar el som det är att välja närproducerad mat, säger Pär Kaller.  

Årsredovisningen finns publicerad i sin helhet här https://www.bixia.se/arsredovisning2018

För mer information kontakta:
Pär Kaller, vd Bixia, 0702-87 5125
Marie Lorentzon, pressansvarig Bixia, 013-20 92 63

Bixia AB är ett elbolag med sju delägare, Tekniska verken i Linköping, Alvesta Energi, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi och Sandviken Energi. Vi har tre kontor; Linköping, Nässjö och Växjö. Bixia har cirka 250 000 kunder och omsätter cirka 2,4 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från cirka 1800 anläggningar.


Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar