Kunskapen om el är låg bland svenskarna

Report this content

Nästan fyra av tio svenskar vet inte från vilka källor den el de använder kommer. Kunskapsnivån är lägre bland kvinnor än män och högst kunskap finns bland de som är över 65 år. Likaså är det många som inte vet skillnaden mellan fossilfritt och förnybart. Det här vill elbolaget Bixia ändra på och har därför tagit fram korta informationsfilmer som svarar på frågor om el.  

Under våren genomförde Axiom Insights en undersökning bland drygt 1000 svenskar på uppdrag åt elbolaget Bixia. Syftet var att ta reda på hur mycket vi vet om den el vi är så beroende av – hur den produceras och vad de olika beteckningarna innebär. 
 

 Det visade sig att kunskapsglappet är stort. Samtidigt som vi i branschen använder begrepp som fossilfritt och förnybart är det långt ifrån alla som vet vad begreppen innebär. Det betyder att många inte kan göra väl avvägda elval, vilket är olyckligt. Det vill vi på Bixia ändra på, säger Peter Janefjord, marknadschef på Bixia.  

Elskolan – korta informativa filmer
För att höja kunskapen men också intresset för el har Bixia tagit fram flera korta filmer som svarar på frågor om el. 

– Under konceptet ”Elskolan” vill vi utbilda våra kunder för att de ska kunna fatta kloka beslut när de väljer elavtal. Vet man inte från vilka källor el kan produceras blir det svårt att göra ett klimatsmart val, säger Peter Janefjord.

 

Länk till elskolan https://www.youtube.com/playlist?list=PLVUzMvOVhOxn6A1FbZf647W_zUJXJZ5y1

Undersökningen genomfördes av Axiom Insight under våren 2020 i form av en webbpanel med 1015 svar från ett riksrepresentativt urval av allmänheten, 18 år och äldre. 

För mer information kontakta: 
Peter Janefjord, marknadschef Bixia
E-post: peter.janefjord@bixia.se
Telefon: 0708-24 05 05 

Marie Lorentzon, pressansvarig Bixia, 013-20 92 63

Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är det elhandelsbolag som köper in störst andel småskaligt producerad el i Norden. Företaget omsätter cirka 2,3 mdr kronor och har 90 medarbetare.Tillsammans är vi den kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det visade sig att kunskapsglappet är stort. Samtidigt som vi i branschen använder begrepp som fossilfritt och förnybart är det långt ifrån alla som vet vad begreppen innebär. Det betyder att många inte kan göra väl avvägda elval, vilket är olyckligt. Det vill vi på Bixia ändra på
Peter Janefjord, marknadschef på Bixia.