Låga elpriser trots kylan

Trots de senaste veckornas vinterväder med stigande elanvändning har elpriset varit stabilt. Detta tack vare att det råder gynnsamma förhållanden i elproduktionen, med god tillgång på vattenkraft, vindkraft och kärnkraft, enligt elbolaget Bixia. 

Förra året avslutades vindrikt med rekordhög vindkraftproduktion. Den trenden höll i sig de första veckorna på året.

– Under vecka två hamnade vindkraftproduktionen på cirka 800 GWh i Norden, vilket är en hög produktion men en bit i från förra årets rekord på 887 GWh som sattes under vecka 52. Den senaste veckan har det dock inte blåst lika mycket, men den hydrologiska balansen har varit god och beräknas hålla sig kvar på relativt goda nivåer även under kommande veckor. Likaså är kärnkraftsproduktionen relativt stabil, säger Matina Rosenberg, analytiker på Bixia Energy Management.

Kärnkraftsproduktionen har en tillgänglighet på cirka 94 procent och om inget oförutsett händer håller sig tillgängligheten kring 94 procent fram till revisionsperioden som inleds i slutet av mars. Den goda tillgången på vindkraft beräknas hålla i sig och bidrar till att hålla elpriset nere, framförallt i södra Sverige.

Läget på elmarknaden är stabilt med god tillgång som beräknas hålla i sig och även överföringskapaciteten i ledningarna fungerar bra, säger Matina Rosenberg.

Bixia rekommenderar rörligt
Bixias huvudrekommendation är alltjämt rörligt pris och företaget gör bedömningen att det kommer att fortsätta vara så en relativt lång tid framöver.

– Vill man ha kontroll och vill veta mer exakt vad elen kostar varje månad rekommenderar vi dock alltid att binda elpriset i ett längre fastprisavtal på tre eller fem år, säger Matina Rosenberg.

För mer information kontakta gärna:
Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker, Bixia Energy Management, 073-443 93 28
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia, 076-828 58 11


Bixia Rapport publiceras regelbundet av Bixia och innehåller information och analyser kring det aktuella elpriset i Sverige. Informationen som ligger till grund för analysen kan ändras snabbt och göra dem inaktuella.

Bixia AB är ett fristående elhandelsbolag med tio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi

Tillsammans har vi 17 kontor och butiker i Linköping, Alvesta, Borgholm, Göteborg, Laholm, Mjölby, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västra Karup/Båstad, Växjö, Ljungby, Ängelholm och Örebro.

Bixia har cirka 300 000 kunder och omsätter cirka 2,8 mdkr.

Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från cirka 800 anläggningar.

Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar