Lönsammare att satsa på egenproducerad el

Bixia lanserar ”Nettodebitering” – en ny tjänst som ger möjlighet att spara pengar för företag som producerar och förbrukar förnybar el. Nettodebitering innebär att den el som produceras för eget bruk är befriad från energiskatt, under vissa förutsättningar.

– Det här innebär stora besparingsmöjligheter för exempelvis bostadsbolag, som har satsat på egen vindkraft eller solel. Det gör det lättare att räkna hem investeringarna i förnybar el, vilket vi på Bixia vill uppmuntra, säger Flemming Christoffersen, chef företagsförsäljning på Bixia.

Nettodebiteringstjänsten innebär att den el som kunden producerar avräknas mot elen som används på den vanliga elfakturan. På den egenproducerade elen utgår ingen energiskatt förutsatt att det inte på något sätt kan vara fråga om yrkemässigt leverans.

Skattebefriad förnybar el
Redan idag är det många företag och exempelvis bostadsbolag och lantbruk som producerar egen el och säljer sedan överskottselen till marknaden via Bixia.

– Använder producenten en övervägande andel av den el de producerar själva kan det vara lönsammare att tillämpa Nettodebitering som kan innebära att man slipper betala energiskatt. För ett bostadsbolag kan energiskatten röra sig om mångmiljonbelopp, säger Flemming Christoffersen.

Bixias systemstöd för nettodebitering är integrerat med ordinarie mätvärdeshanterings- och debiteringssystem. Det säkerställer kvalitetet och minimerar felkällor i hanteringen. Systemet hanterar också prisjustering för elområde.

Överskottet ger ingen ersättning
Om man som producent är intresserad av nettodebitering och samtidigt vill sälja överskottet man inte använder för egen elanvändning finns olika möjligheter till samägande.

– Grundförutsättningen är att undvika yrkesmässig leverans och att överskottet måste matas ut på nätet utan ersättning. Här finns möjligheter att exempelvis upplåta delar av produktionen till ett annat bolag, förklarar Flemming Christoffersen.


För mer information, kontakta gärna

Flemming Christoffersen, chef företagsförsäljning Bixia AB, 070-813 17 29
Ulrica Henriksson, affärsutvecklare Bixia AB 070-322 96 81
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia AB, 076-828 58 11

Bixia AB är ett fristående elhandelsbolag med tio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi. Tillsammans har vi 18 kontor i Linköping, Alvesta, Borgholm, Göteborg, Katrineholm, Laholm, Mjölby, Norrköping, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västervik, Västra Karup/Båstad, Växjö, Ljungby och Ängelholm.

Bixia har ca 300 000 kunder och omsätter ca 3,4 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av småskalig energiproduktion och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från ca 700 anläggningar.

Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på
www.bixia.se

Taggar:

Om oss

Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är det elhandelsbolag som köper in störst andel småskaligt producerad el i Norden. Företaget omsätter cirka 2,4 mdr kronor och har 90 medarbetare.Tillsammans är vi den kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se