Nederbörd och konjunktur sänker elpriserna

Elpriserna var under det första halvåret 2012 drygt hälften av motsvarande priser året innan. Orsaken är milt och regnigt väder i kombination med en svag konjunktur. 

– Vår rekommendation om rörliga avtal står sig. Den innebär låga priser för våra kunder, säger Joakim Borén, privatmarknadschef i Bixia. 

Medelpriset för mars 2012 i elområde Stockholm var 0,258 kronor per KWh. Ett år tidigare var motsvarande pris 0,562 kronor, alltså mer än dubbelt så högt. Under hela första halvåret har elpriserna legat långt under förra årets priser.

– Vi på Bixia har under hela första halvåret rekommenderat våra kunder rörliga avtal, vilket med facit i hand, visat sig vara en god strategi. Det har inneburit låga priser för kunderna. Framöver så är vår bedömning fortsatt att så länge vattenmagasinen är välfyllda och den ekonomiska oron i Europa består så kommer det vara förmånligt att ligga på rörliga avtal, säger Joakim Borén.

Samtidigt finns det alltid kunder som vill minimera sin risk och därmed inte trivs med rörligt pris.

– För dessa kunder är det inte fel att binda sig i ett fast pris då även dessa prisnivåer är låga. Vår rekommendation i så fall är att binda sig för ett lite längre avtal, tre eller fem år, säger Joakim Borén.

Fyllda vattenmagasin pressar systempriset

Väder och vind är en viktig orsak till de låga priserna. Den rikliga nederbörden har lett till välfyllda vattenmagasin, både i Sverige och i Norge. Inte minst att vattenmagasinen är så välfyllda i södra Norge pressar systempriset. Kärnkraftverken har haft en låg tillgänglighet under perioden på grund av planerade revisioner och även oväntade problem. Tillgången på vattenkraft har dock varit så god att kärnkraftverkens problem inte har slagit igenom på elpriserna.

Samtidigt har efterfrågan varit svagare än under första halvåret 2011. Det mildare vädret har betytt att mindre el för uppvärmning har efterfrågats. Framför allt har finansoron, på grund av ekonomiska problem i Europa och den svaga konjunkturen, också bidragit till att efterfrågan på elenergi varit mindre i år än förra året.

Liten skillnad mellan elområden

Skillnaderna mellan det nordiska elpriset och elpriserna i elområde Malmö och Stockholm har varit mindre än analytikerna och marknaden hade väntat. Milt väder, låg konsumtion och god tillgången på vattenkraft samt god tillgänglighet i ledningsnätet har bidragit till detta.

Fortsatt låga priser

Sammantaget har det första halvåret 2012 kännetecknats av ett stort utbud av elenergi. Norden har fortsatt att exportera stora mängder av el söderut. Utvecklingen med fortsatt låga priser kan förväntas hålla i sig fortsätta även under resten av sommaren, främst på grund av den goda tillgången på vatten.

För mer information kontakta gärna:
Joakim Borén, chef privatmarknad, Bixia, 073-351 47 48
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia, 076-828 58 11


Bixia Rapport publiceras regelbundet av Bixia och innehåller information och analyser kring det aktuella elpriset i Sverige. Informationen som ligger till grund för analysen kan ändras snabbt och göra dem inaktuella.

Bixia AB är ett fristående elbolag med nio delägare: Tekniska Verken i Linköping AB, Växjö Energi AB, Mjölby Svartådalen Energi AB, Bjäre Kraft, Södra Hallands Kraft, Sandviken Energi, Nässjö Affärsverk AB, Borgholm Energi AB, Oxelö Energi och Sandviken Energi. Koncernen har totalt 18 kontor. Dessa finns i Linköping, Borgholm, Göteborg, Helsingborg, Katrineholm, Laholm, Mjölby, Norrköping, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västervik, Västra Karup, Växjö och Ängelholm. Bixia är Sveriges fjärde största elhandelsbolag och erbjuder attraktiva energi- och kommunikationsprodukter. Bixia har ca 300 000 kunder och omsatte 2010 cirka 3,8 Mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad och småskalig energiproduktion och är det elhandelsbolag som köper in mest närproducerad el från cirka 600 anläggningar. www.bixia.se.

Taggar:

Om oss

Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är det elhandelsbolag som köper in störst andel småskaligt producerad el i Norden. Företaget omsätter cirka 2,4 mdr kronor och har 90 medarbetare.Tillsammans är vi den kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Prenumerera

Dokument & länkar