Positivt resultat för Bixia – trots pandemi och extrema elpriser

Report this content

2020 var ett annorlunda år för elbolaget Bixia ur flera perspektiv. Förutom pandemin, som främst påverkat de interna processerna, var elpriset på den nordiska elbörsen NordPool det lägsta någonsin. Samtidigt varierade elpriset kraftigt vilket gjorde att prisutvecklingen var svår att förutse. Det gjorde att elbolagets resultat för 2020 minskade med 12,7 miljoner från föregående år och hamnade på åtta miljoner kronor.

–  Det gångna året har varit omskakande där många människor och företag har drabbats hårt. Ur det perspektivet har vi på Bixia varit skonade, inga medarbetare har varit svårt sjuka och vår affär har inte påverkats nämnvärt av pandemin. I ett tidigt skede lyckades vi ställa om vår dagliga verksamhet har fungerat väl. Det vi inte trodde var möjligt i början på året blev snabbt en vardag, säger Pär Kaller, vd på Bixia.

Det som påverkat Bixia desto mer är elprisutvecklingen under 2020, med det lägsta genomsnittspriset på den nordiska elbörsen någonsin. Samtidigt har priset varierat kraftigt både över tid och mellan de olika elprisområdena. Den främsta orsaken till det låga elpriset är den extremt starka hydrologin som präglade året, dvs mycket vatten lagrat i vattenkraftverkens magasin. Samtidigt har vindkraftsproduktionen ökat med hela 35 procent jämfört med 2019. Problemet har varit att överföringskapaciteten från norra Sverige och Norge ner till de södra delarna inte har fungerat optimalt vilket har resulterat i att priserna i söder har varit mycket högre än i norr.

– Detta sammantaget har gjort att prisutvecklingen varit extremt svår att förutse, vilket har påverkat vårt resultat negativt. Trots det lyckades vi göra ett positivt resultat, vilket är en följd av det stora omställningsarbete som påbörjades redan 2019 och som har intensifierats under året. Bland annat har vi delat upp vår affär i två olika affärsenheter för att fokusera och skapa förutsättningar för bättre lönsamhet, säger Pär Kaller.

Fler lokala elproducenter
Bixia har under många år köpt in stor del av sin el direkt från lokala producenter av sol- vind- och vattenkraft. Under 2020 kom nästan 70 procent av den el som såldes direkt från de 3000 producenter som elbolaget har avtal med. Många av producenterna är bönder, som vid sidan av sin matproduktion, även producerar sol- vind- eller vattenkraft.

– Vi har som mål att alla våra elleveranser ska vara förnybara. Under 2020 skrev vi avtal med cirka 600 nya producenter, som valt att sälja sin el genom Bixia. Det är något vi är mycket stolta över eftersom producenterna är hjärtat i vår verksamhet. Ju fler som väljer att producera sin egen el, desto mer förnybart kommer in i systemet och pressar bort den icke förnybara elen, säger Pär Kaller.

Kunder vill ha lokalproducerat
Bixia har inte bara knutit till sig fler producenter, ännu fler kunder väljer också att köpa närproducerad el. Efterfrågan har aldrig varit så hög som under det gångna året, både bland privatpersoner och företag.

– Det är ett bevis på att medvetenheten kring klimatet har ökat ytterligare. Samtidigt kan det vara en effekt av pandemin som gör att fler kunder vill gynna det lokala näringslivet. Oavsett, hoppas vi på att det är en trend som håller i sig, för de lokala producenterna behöver bli fler om vi ska lyckas nå 100 procent förnybar el i Sverige, säger Pär Kaller.  

Ta del av Bixias årsrapport här: https://www.bixia.se/aret-som-gatt-2020

För mer information kontakta:
Pär Kaller, vd Bixia, 0702-87 5125
Marie Lorentzon, pressansvarig Bixia, 013-20 92 63

Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är det elhandelsbolag som köper in störst andel småskaligt producerad el i Norden. Företaget omsätter cirka 2 mdr kronor och har 90 medarbetare.Tillsammans är vi den kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det gångna året har varit omskakande där många människor och företag har drabbats hårt. Ur det perspektivet har vi på Bixia varit skonade, inga medarbetare har varit svårt sjuka och vår affär har inte påverkats nämnvärt av pandemin. I ett tidigt skede lyckades vi ställa om vår dagliga verksamhet har fungerat väl. Det vi inte trodde var möjligt i början på året blev snabbt en vardag
Pär Kaller, vd på elbolaget Bixia