Premiär för Ölands första publika laddstolpe för elfordonPremiär för Ölands första publika laddstolpe för elfordon

I samband med Skördefesten invigdes Ölands första publika laddstation för elfordon på Västra Kyrkogatan i Borgholm. Det är Elbolaget Bixia, nätbolaget Borgholm Energi och Borgholms Kommun, som tillsammans placerat ut laddstationen för att främja utvecklingen för framtidens elfordon. Premiärstationen invigdes av Stig Bertilsson, styrelseordförande i Borgholm Energi.

Just nu pågår utvecklingen av infrastrukturen för elfordon i Sverige. En undersökning som beställts av Elforsk, svenska elföretagens forsknings- och utvecklingsbolag, visar att tre av fyra svenskar är intresserade av att köpa en elbil, men detta intresse sjunker väsentligt om det inte finns en utbredd infrastruktur för laddning. En fulladdad elbil kan köra cirka 15-20 mil. Det gör att de passar bäst för stadstrafik, men för att elbilarna ska bli ett attraktivt alternativ är det viktigt med lokala laddningsställen.

Viktig pusselbit för elfordonens framtid Borgholms nya laddstation är en av drygt 30 laddstolpar som Bixia är med och etablerar, i ett första steg, i Växjö, Mjölby, Katrineholm, Linköping, Nässjö, Oxelösund och nu i Borg- holm.

- På Bixia arbetar vi aktivt för att stötta all utveckling av förnyelsebar energi, det är ett naturligt ansvar vi som elbolag måste ha, berättar Anna Drotz, produktutvecklingschef på Bixia. Vi vill att alla ska kunna välja förnybar energi även som fordonsbränsle. Laddstolparna är en viktig pusselbit för elfordonens framtid och det är därför självklart för oss att vara med i denna utveckling.

- Borgholm Energi är kanske ett av de kommunala bolag i Sverige som har mest diversifie- rade verksamheter under samma hatt och det är därför både naturligt och viktigt att vara med och driva utvecklingen av infrastruktur för elfordon, säger Benny Wennberg vd på Borgholm Energi.

- Som den vindkraftförespråkare jag är tycker jag det är viktigt att vi är med och skapar förutsättningar för ett hållbart och förnybart samhälle. Även om det ännu inte finns så många elfordon är detta ett viktigt symboliskt avstamp, säger Stig Bertilsson, styrel- seordförande i Borgholm Energi.

600 000 elfordon om tio år Idag finns det ett hundratal renodlade elbilar i Sverige. Men marknaden spås växa kraftigt. Produktutvecklingen pågår för fullt bland biltillverkarna, t ex kommer Mitsubishi att lansera en elbil under hösten. Inom tio år beräknar Elforsk att antalet elbilar i Sverige ska ha ökat till 600 000 eldrivna fordon. Då krävs att det finns möjlighet att ladda bilen även på andra platser än hemma eller på jobbet.

Kontaktuppgifter

Bixia AB Anna Drotz, produktutvecklingschef, 070-665 92 74 Anna Fjellner, pressansvarig, 076-828 58 11

Borgholms Energi och Borgholm Kommun Benny Wennberg, VD, 070-666 96 88 Stig Bertilsson, Styrelseordförande, 070-313 04 89

Bixia AB omfattade de tidigare bolagen Östkraft, Fyrstad Kraft och HöglandsEnergi. Under hösten 2009 samlades företagen under det gemensamma namnet Bixia. Sedan den 1 april 2010 ingår även Kraftaktörerna i Sydvästra Sverige AB. Bixia är Sveriges fjärde största elhandelsbolag och har ca 300 000 kunder. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av småskalig energiproduktion och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el från ca 400 anläggningar. www.bixia.se

Borgholm Energi är en av åtta delägare till elhandelsbolaget Bixia och är helägda av Borgholms Kommun. Borgholm Energi ansvarar för den tekniska servicen i kommunen. Läs mer på www.borgholmenergi.se

Borgholms Kommun driver utvecklingen mot ett hållbart och förnyelsebart samhälle till- sammans med Borgholm Energi. För mer information om kommunen www.borgholm.se.

Skördefesten – läs gärna mer om Skördefesten på www.skordefesten.nuPrenumerera

Dokument & länkar