SKI 2019: Bixia ökar mer än dubbelt så mycket som elbranschen i snitt

Svensk Kvalitetsindex släpper idag sin studie av energibranschen som visar att kundnöjdheten bland privatkunder hos elhandelsbolag ökar med 3,4 enheter sedan förra året. Elbolaget Bixia sticker ut och ökar med hela 8,1 enheter.

Det här är den andra undersökningen den senaste veckan som visar att Bixia har lyckats öka antalet nöjda kunder markant. Förra veckan publicerades mätningen från YouGovs Brandindex, där elbolaget var det varumärke som haft den största ökningen det senaste året. 

– För två år sedan satte vi upp ett ambitiöst mål att öka vår kundnöjdhet med stora mått. Båda de här undersökningarna visar att de insatser vi gjort givit resultat, även om vi har en bit kvar innan vi är nöjda, säger Pär Kaller, vd på Bixia. 

Svensk Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning bland privatkunder hos elhandelsbolag visar att kundnöjdheten i snitt har ökat från 64,7 till 68,1 enheter det senaste året. Bixias ökning har gått från 64,3 till 72,4 och därmed ligger elbolaget 4,3 enheter över snittet. Man kan konstatera att kunderna hos de mindre elbolagen är mer nöjda än hos de större aktörerna. 

Ökade krav på hållbarhet
Årets SKI undersökning visar också att konsumenterna i högre utsträckning vill bidra till energiproduktionen och att deras krav på hållbarhet i branschen ytterligare har ökat. 

– Intresset för klimatfrågan och att själv vilja var med och bidra, tror jag är två av anledningarna till att vi har lyckats öka vår kundnöjdhet. Vi har länge jobbat med närproducerad förnybar energi och uppmuntrat våra kunder att själva bli prosumenter. Dessutom har vi i vår kommunikation försökt att förklara för kunderna hur viktigt elvalet är ur ett klimatperspektiv, säger Pär Kaller. 

Tydliga varumärken vinner
Undersökningen visar också att elbolag med tydliga varumärken och hög kännedom har de nöjdaste kunderna. Kunderna som upplever att deras elbolag särskiljer sig är markant nöjdare och de som upplevs särskilja sig gör det primärt genom sin miljöprofil men också genom att upplevas som lokala, nära eller prisvärda. Att måna om kunderna är dock den viktigaste frågan.

– För att skapa en relation till produkten el har vi på Bixia jobbat långsiktigt med att lyfta fram producenterna i vår kommunikation. Vi vill att våra kunder ska ha en relation till de som producerar elen, det är ju de som bidrar till att vi får in mer förnybar el i vårt system. Det är nog ytterligare en framgångsfaktor som bidragit till att vi lyckats öka kundnöjdheten, säger Peter Janefjord, marknadschef på Bixia.  

För mer information kontakta: 
Peter Janefjord, marknadschef Bixia
E-post: peter.janefjord@bixia.se
Telefon: 0708-24 05 05 

Marie Lorentzon, pressansvarig Bixia, 013-20 92 63

Bixia AB är ett elbolag med sju delägare, Tekniska verken i Linköping, Alvesta Energi, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi och Sandviken Energi. Vi har tre kontor; Linköping, Nässjö och Växjö och omsätter cirka 2,4 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från cirka 1800 anläggningar.


Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Om oss

Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är det elhandelsbolag som köper in störst andel småskaligt producerad el i Norden. Företaget omsätter cirka 2,4 mdr kronor och har 90 medarbetare.Tillsammans är vi den kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

– För två år sedan satte vi upp ett ambitiöst mål att öka vår kundnöjdhet med stora mått. Båda de här undersökningarna visar att de insatser vi gjort givit resultat, även om vi har en bit kvar innan vi är nöjda.
Pär Kaller, vd Bixia