Sommarens elpris – högsta någonsin

Report this content

Nu när semestrar och snart även sommaren är till ända kan elbolaget Bixia konstatera att spotpriset på den nordiska elbörsen har snittat på 44 öre per kWh i juni, 55 öre i juli och enligt prognos hamnar det på cirka 63 öre i augusti. Det är det högsta månadsmedlet för både juli och augusti månad någonsin. I södra Sverige har elpriset varit ännu högre, där medelpriset för dessa tre månader är 75 öre per kWh.

 

– Elpriset har aldrig tidigare varit så högt under sommarperioden om vi räknar juni till augusti som helhet. Om vi jämför med förra sommaren, där priset var det lägsta någonsin, blir kontrasterna naturligtvis mycket stora. Ifjol såg vi det blötaste och mildaste året någonsin, medan det har varit ett torrt år hittills med magasinsnivåer omkring 20 procentenheter lägre än ifjol. Lägg till det en pandemi och befarad lågkonjunktur med bränslepriser i botten och en marginalkostnad som gav kontinentala priser omkring 50 öre lägre per kWh än vad vi ser idag så har vi förklaringen till prisdifferensen i år mot ifjol, förklarar Johan Sigvardsson, analytiker på Bixia. 

Kärnkraftsrevisioner begränsar överföringen
En annan starkt bidragande orsak till den högre prisbilden i syd är den förlängda revisionen av kärnkraftverket Ringhals 3, vilket har tvingat Svenska Kraftnät att begränsa överföringskapaciteten på flera håll. När även Ringhals 4 helt enligt plan är i revision tvingas elen ta nya vägar. Tydligast har det varit mellan de södra elprisområdena SE3 och SE4 som i genomsnitt haft en halverad överföringskapacitet.

– Det är den enskilt största anledningen till att vårt sydligaste elområde kopplats mot andra och dyrare elområden andra sidan Östersjön där marginalkostnaden för fossila kraftslag styr elpriset. Låga lagernivåer på gas har fortsatt att driva upp bränslepriserna under sommaren och den kontinentala kraften är också på ovanligt höga nivåer, vilket då spiller över på Norden och främst SE4, säger Johan Sigvardsson.

Elflöden under förändring
Med tillkomsten av den havsbaserade strömkabeln NordLink mellan södra Norge och nordvästra Tyskland har den norska exporten ökat vilket har bidragit till den högre prisbilden. Nu testkörs den nya kabeln North Sea Link som går mellan Norge och Storbritannien för att driftsättas senare i höst. Något som kommer leda till ytterligare export.

– Även den omtalade Sydvästlänken är efter många års försening i drift sedan slutet av juli och med kärnkraften tillbaka kommer Svenska Kraftnät att kunna öka överföringskapaciteten söderut. Elkartan och flödena är under förändring och några låga elpriser är inget vi kommer kunna vänta oss de kommande månaderna, säger Johan Sigvardsson.

Höstens utveckling på elmarknaden kommer enligt Bixia att styras av nederbörd, politik och konjunkturåterhämtningen.

– Deltavariantens spridning och eventuell driftsättning av gasledningen Nord Stream 2 kan få bränslepriserna att sjunka mot mer normala nivåer vilket i så fall kommer pressa prisbilden, säger Johan Sigvardsson.

För mer information kontakta: 
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
johan.sigvardsson@bixia.se
076-847 95 33

Marie Lorentzon, presskontakt 
marie.lorentzon@tekniskaverken.se
013-20 92 63

Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är det elhandelsbolag som köper in störst andel småskaligt producerad el i Norden. Företaget omsätter cirka 2 mdr kronor och har 90 medarbetare.Tillsammans är vi den kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Elpriset har aldrig tidigare varit så högt under sommarperioden om vi räknar juni till augusti som helhet. Om vi jämför med förra sommaren, där priset var det lägsta någonsin, blir kontrasterna naturligtvis mycket stora. Ifjol såg vi det blötaste och mildaste året någonsin, medan det har varit ett torrt år hittills med magasinsnivåer omkring 20 procentenheter lägre än ifjol. Lägg till det en pandemi och befarad lågkonjunktur med bränslepriser i botten och en marginalkostnad som gav kontinentala priser omkring 50 öre lägre per kWh än vad vi ser idag så har vi förklaringen till prisdifferensen i år mot ifjol
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia