Svenskarna vill ha mer solel – Bixia spår en solelsexplosion

Drygt sju av tio svenskar tycker att Sverige ska satsa mer på solel.  Det visar en attitydundersökning som elbolaget Bixia låtit genomföra bland svenskar mellan 18 och 75 år. Bixias solelsexpert spår en explosion inom solel, där nästan varje villaägare kommer att ha solceller på taket inom en tioårsperiod. 

– Vi har märkt av en ökad efterfrågan det senaste året. Det är glädjande att efterfrågan är så stor och att fler vill vara med och ta ett aktivt miljöansvar. Det är de färdiga solelspaket till privatpersoner som efterfrågas mest. Trenden är att allt fler vill producera sin egen el för att bli självförsörjande, säger Arne Andersson, solelsexpert på Bixia.

Danmark och Tyskland föregångare
Idag står solelen endast för någon procent av den totala energiproduktionen i Sverige. Men Arne Andersson spår en solelsexplosion inom de närmaste åren.

– Man börjar slå hål på den gamla myten att solel inte fungerar i Sverige. Vi har samma goda förutsättningar för solel här som man har i norra Tyskland. Utmed motorvägarna i exempelvis Danmark eller Tyskland står det långa staket med solceller. Jag är övertygad om att vi kommer att se samma utveckling i Sverige, säger Arne.

Hemodlade grönsaker och el
Bixia märker att den trend som dominerat matbranschen under några år – med närodlat och hemodlat – även börjar sprida sig till elmarknaden.

– Allt fler kunder vill ha el med hög kvalitet och låg miljöpåverkan. Ofta skaffar man sig en egen solanläggning av samma orsaker som man odlar sina egna grönsaker, säger Arne.

Hoppas på regeringens utredning
Tekniken inom solelsområdet har utvecklats under de senaste åren och priserna har pressats nedåt. Idag kostar en solelsanläggning en bråkdel av vad den kostade för några år sedan, dessutom finns bidrag att söka. Tillsammans med samarbetspartner erbjuder Bixia en helhetslösning där man även erbjuder sig att köpa den eventuella överskottselen. Det råder dock en viss osäkerhet på elmarknaden för hur man ska tolka de regelverk som finns kring köp av överskottsel. Regeringen har tillsatt en utredning som ska presenteras den 14 juni i år.

– Min förhoppning är att det ska bli enklare för kunderna att bli självförsörjande och kanske till och med tjäna pengar på sin solanläggning. För att det ska bli möjligt behövs ett nettodebiteringssystem på årsbasis eller månadsbasis. I dagsläget sker nettodebiteringen på timbasis, avslutar Arne Andersson.

Om Sol och solel
Jorden nås årligen av 10 000 gånger mer solenergi än mänsklighetens totala förbrukning av fossila bränslen.
Tyskland är den störta marknaden för solel idag men marknaden växer starkt framförallt i Asien.
Solförhållandena i Sverige är på många håll lika goda som i norra Tyskland.
Solceller genererar mellan 50 och 150 kWh el per kvm och år

Källa: Energimyndigheten

För mer information kontakta:
Arne Andersson, solelsexpert på Bixia, 0702-70 91 23

Anna Fjellner, pressansvarig Bixia, 076-828 58 11

Bixia AB är ett fristående elhandelsbolag med tio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi. Tillsammans har vi 16 kontor i Linköping, Alvesta, Borgholm, Göteborg, Katrineholm, Laholm, Mjölby, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Sjöbo, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västervik, Västra Karup/Båstad, Växjö, Ljungby och Ängelholm.
Bixia har cirka 300 000 kunder och omsätter cirka 2,8 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av småskalig energiproduktion och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från cirka 750 anläggningar.

Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Taggar:

Om oss

Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är det elhandelsbolag som köper in störst andel småskaligt producerad el i Norden. Företaget omsätter cirka 2,4 mdr kronor och har 90 medarbetare.Tillsammans är vi den kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Prenumerera

Media

Media