Tredje lägsta elpriset på nitton år

Den senaste tidens regn och blåst har gjort att vi nått bottennivåer på elpriserna. För Sveriges del, elområde Stockholm, nåddes det tredje lägsta dygnspriset sedan 1996 då den svenska elmarknaden avreglerades. I söndags låg spotpriset på 3,3 öre/kWh.

Endast vid två tillfällen under de senaste nitton åren har det varit lägre elpriser.

– Det var 1998 vid två tillfällen på sommaren. Det berodde då på att det var mycket gott om vatten och låg konsumtion en helg i mitten av juli, säger Anders Engkvist, chef Risk Management/Analys på Bixia.

Förutom nederbörd och vind bidrar dessutom en starkt försenad snösmältning framförallt i stora delar av Norge till de låga elpriserna. I kombination med mycket stort snööverskott innebär det att tillrinningen kulminerar samtidigt som konsumtionen är låg under semesterperioden.

– Om det då samtidigt är mycket vindproduktion blir spotpriserna mycket låga, säger Anders Engkvist.

Nuvarande stora överskott av vatten och snö ger förutsättningar för låga spotpriser en bra bit in på hösten, dock inte så låga som just nu.

– Att säga något om vinterns priser är svårt. Ingen kan säga hur kommande vinter blir, torr och kall eller som de senaste åren mild och blöt. Om nuvarande vattenöverskott skulle stå sig till i höst innebär det också att kraftiga höstregn skulle kunna, åtminstone tillfälligt, ge riktigt låga spotpriser säger Anders Engkvist.

För mer information kontakta:
Anders Engkvist
 Chef Risk Management/Analys, Bixia, 070-57 56 204, 0470-70 33 81 
Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia, 076-828 58 11

Bixia AB är ett elbolag med nio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby-Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi och Södra Hallands Kraft. Vi har sex kontor; Linköping, Nässjö, Sandviken, Uddevalla, Växjö och Ängelholm. Bixia har cirka 250 000 kunder och omsätter cirka 2,3 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från drygt 1000 anläggningar.

Taggar:

Om oss

Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är det elhandelsbolag som köper in störst andel småskaligt producerad el i Norden. Företaget omsätter cirka 2,4 mdr kronor och har 90 medarbetare.Tillsammans är vi den kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se

Prenumerera

Dokument & länkar