Black & Decker koncernen ekonomisk information

Bokslutskommuniké 2000 2001-02-12 BLACK & DECKER KONCERNEN EKONOMISK INFORMATION 2000 var i många avseenden ett FRAMGÅNGSRIKT ÅR FÖR KONCERNEN. Försäljningen ökade för jämförbara enheter med + 1% till USD 4,5 miljarder och vinst per aktie hade en positiv utveckling med + 4% till USD 3.51. I bokslutet avsattes USD 40 miljoner till ett omstruktureringsprogram i syfte att nå ytterligare effektiviseringsvinster, företrädesvis i tillverkningsledet, varvid 400 arbetstillfällen försvinner. För vår verksamhet i NORDEN upplevde vi också för 2000 en positiv affärssituation med en omsättningsökning om + 15% till cirka SEK 1,1 miljarder och år 2000 var faktiskt vårt bästa år någonsin. Trenden har fortsatt för 2001 med en hittills kraftig försäljningstillväxt. I SVERIGE omsatte vi under år 2000 SEK 370 miljoner, eller + 18% jämfört med föregående år, vilket vi var mer än nöjda med. Den positiva trenden från förra året har förstärkts under 2001 och vi redovisar en försäljningsökning i januari om + 12%. BLACK & DECKER SOM MARKNADSLEDARE ÖKAR YTTERLIGARE på den svenska marknaden för elhandverktyg. Vad avser verktyg för privatkonsumenter ökade marknadsandelen under året med + 7% till 55% på en marknad som i övrigt inte visade någon tillväxt. En tendens är att konsumenterna, i första hand villaägarna, nu handlar dyrare verktyg och trädgårdsredskap. Bland villaägarna, som är Black & Deckers främsta målgrupp, växer gör-det- själv-trenden. Konsumenterna bygger om och renoverar i egen regi. Trenden sammanfaller med ett ackumulerat behov av att renovera och bygga om framför allt äldre villor och egna hem. En stor förklaring till företagets ökade marknadsandel ligger i ett flertal nya unika produkter som introducerades under året. Vad avser produkter för industriellt bruk har företaget förstärkt satsningen på sitt produktprogram under varumärket DEWALT, och här ökat sin marknadsandel med + 5% till 21%. Också inom industridivisionen har ett flertal unika produkter och koncept utvecklats. För ytterligare information kontakta: Verkställande direktör Leif Svensson tel. 031-68 60 50. Black & Decker är en ledande global tillverkare av elektriska handverktyg till såväl hobby- som industrianvändare. Verksamheten omfattar även trädgårdsprodukter, Piranha tillbehör, DEWALT och Elus professionella verktygsprogram. Det nordiska huvudkontoret med central marknads-föring, administration och centrallager ligger i Göteborg. Bokslutskommuniké för år 2000 publiceras på Black & Deckers hemsida: www.blackdecker.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT01480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT01480/bit0001.pdf

Dokument & länkar