BlackRock och Euroclear Bank presenterar plan för att förenkla avslut vid handel med ETF:er

Nytt, centraliserat upplägg för avslut av affärer ska öka likviditeten och minska transaktionskostnaderna för ETF-handeln i Europa ytterligare.

4 juni 2013, Stockholm - BlackRock (ägare av iShares) och Euroclear Bank presenterade idag sina planer på att reformera handeln med börshandlade fonder, så kallade ETF:er (Exchange Traded Funds) i Europa genom lanseringen av den första börshandlade fonden (en iShares-ETF) med en internationellt anpassad struktur för transaktionsavslut. Till skillnad från andra europeiska ETF:er som för tillfället avslutas genom en nationell central värdepappersdepå (Central Securities Depository, CSD), kommer den nya iShares-ETF:en att utfärdas och avslutas genom endast en internationell CSD – Euroclear Bank.

Idag utfärdas och handlas alla börshandlade fonder som är noterade på flera marknader i Europa, däribland ETF:er från iShares, på en eller flera nationella börser och avslutet hanteras sedan lokalt i den CSD där transaktionen genomförts. Detta leder ofta till ineffektivitet vid handel mellan olika länder. Genom att använda endast en plats i Europa för avslut av transaktionerna förväntas den nya internationella ETF-strukturen förbättra likviditeten, förenkla gränsöverskridande ETF-handel och avsevärt sänka investerarnas transaktionskostnader.

I USA har man använt sig av endast en plats för avslut av ETF-affärer i många år, vilket har ökat effektiviteten i såväl handel som ”clearing och settlement”. Genom att förenkla allt ifrån emissionsförfarandet till efterhandelsprocessen på den europeiska ETF-marknaden kommer det att bli enklare för leverantörer att fokusera på kunden, och i slutändan sänka kostnaderna för att inneha ETF:er, till följd av lägre transaktionskostnader.

”Gränsöverskridande ETF-handel i Europa har under lång tid lidit av en ineffektiv, komplicerad och delvis manuell efterhandelsprocess. BlackRock och Euroclear Bank har lyssnat till branschens rop efter en förbättrad europeisk lösning och arbetat tillsammans för att uppnå en sådan. Vi tror att den nya internationella ETF-strukturen som vi och BlackRock kommer att lansera senare i år kommer att förändra både handel och avslut med ETF:er i Europa. Det fina med lösningen är att den centraliserar avslut i handel med ETF:er som genomförts på flera olika marknader. Detta strukturella skifte, som understryker ETF:ers roll på den internationella marknaden för värdepappershandel, kommer att göra börshandlade fonder än mer attraktiva för investerare samt förse dem med optimala förutsättningar för efterhandel. Detta möjliggör fortsatt snabb tillväxt för ETF:er i Europa”, säger Tim Howell, VD för Euroclear.

”Detta nydanande samarbete ska förbättra förutsättningarna för tillväxt på den europeiska ETF-marknaden genom att förenkla såväl utgivning som avslut av handel med ETF:er i Europa. För att den europeiska ETF-marknaden ska nå 1000 miljarder USD i omsättningen inom tre till fem år måste hela marknadens ekosystem bli mer effektivt för investerare. Tillgången måste bli bredare för att omfatta fler investerare och hanteringen måste bli enklare i form av ännu lägre transaktionskostnader. Vi är stolta över att vara en del av denna utveckling genom att göra iShares ETF:er ”Euroclearable” och hoppas att resultatet kommer våra kunder till gagn”, säger Mark Wiedman, global chef för iShares.

Om pilotprojektet, som lanseras under de kommande månaderna, blir framgångsrikt kommer fler ETF:er med den nya internationella strukturen bli utfärdade.

---ENDS---

ETF processing background
At present, cross-exchange listed ETFs in Europe, including iShares, are issued and traded on one or more national stock exchanges and ultimately settle in the national central securities depository (CSD) of the exchange where the trade is executed. 

However, when ETFs are traded across borders, i.e. a firm buys an ETF listed in one market and then sells the same ETF in another market, the firm’s trading desk is confronted with complex post-trade processes and risks. The firm has to ensure that it moves the ETF from the national CSD where it has been bought to the national CSD where it is being sold. Moving ETFs from one CSD to another in order to deliver the ETFs to the buyer in another market often requires the firm to have accounts with multiple CSDs, to align the firm’s ETF positions among different CSDs and to follow different post-trade market practices in different markets. Realigning ETFs across multiple European markets throughout the trading day is expensive, time-consuming and operationally complex. In addition, it increases the potential for settlement fails, fines, counterparty compensation claims and ETF buy-ins to avoid settlement fails. These are also reasons why ETFs in Europe trade with such wide spreads, i.e. to compensate brokers for the risk and costs of moving ETFs across borders. 

About BlackRock
BlackRock is a leader in investment management, risk management and advisory services for institutional and retail clients worldwide.  At March 31, 2013, BlackRock’s AUM was $3.936 trillion.  BlackRock offers products that span the risk spectrum to meet clients’ needs, including active, enhanced and index strategies across markets and asset classes. Products are offered in a variety of structures including separate accounts, mutual funds, iShares® (exchange-traded funds), and other pooled investment vehicles. BlackRock also offers risk management, advisory and enterprise investment system services to a broad base of institutional investors through BlackRock Solutions®.  Headquartered in New York City, as of March 31, 2013, the firm has approximately 10,600 employees in 30 countries and a major presence in key global markets, including North and South America, Europe, Asia, Australia and the Middle East and Africa.  For additional information, please visit the Company's website at www.blackrock.com.

About iShares
iShares is the global product leader in exchange traded funds with over 600 funds globally across equities, fixed income and commodities, which trade on 20 exchanges worldwide. The iShares Funds are bought and sold like common stocks on securities exchanges. The iShares Funds are attractive to many individual and institutional investors and financial intermediaries because of their relative low cost, tax efficiency and trading flexibility. Investors can purchase and sell shares through any brokerage firm, financial advisor, or online broker, and hold the funds in any type of brokerage account. The iShares customer base consists of the institutional segment of pension plans and fund managers, as well as the retail segment of financial advisors and high net worth individuals.

BlackRock Advisors (UK) Limited, which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. having its registered office at 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel +44 (0)20 7743 3000, has issued this document for access by Professional Clients only and no other person should rely upon the information contained within it. This document is intended for information purposes only and does not constitute investment advice or an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any BlackRock fund.

About Euroclear
Euroclear is the world’s largest provider of domestic and cross-border settlement and related services for bond, equity, derivatives and fund transactions. The Euroclear group comprises the international central securities depository Euroclear Bank, based in Brussels, as well as the national central securities depositories Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden and Euroclear UK & Ireland. In 2012, the Euroclear group settled more than EUR 542 trillion in securities transactions, representing 159 million domestic and cross-border transactions, and held over EUR 23 trillion in assets for clients. Euroclear Bank is rated AA+ by Fitch Ratings and AA by Standard & Poor’s.

© 2013 BlackRock, Inc. All Rights reserved. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, and BUILT FOR THESE TIMES are registered and unregistered trademarks of BlackRock, Inc. or its subsidiaries in the United States and elsewhere. All other trademarks are those of their respective owners.

Dokument & länkar