ahaWorld AB byter namn till Blick Global Group AB

Som kommunicerades den 17 april 2020 så röstade extra bolagsstämman igenom namnbytet till Blick Global Group AB (publ) och namnändringen är registrerad hos Bolagsverket.

Bolaget kommer att handlas under nya namnet Blick Global Group och kortnamnet blir ”BLICK” på Spotlight Stock Market från och med den 4 maj 2020. CFI och ISIN-koderna ändras icke. FISN-koden ändras till BLICKGLOB/SH.

För mer information: Erik Ahlberg 072-503 35 35  erik.ahlberg@ahaworld.se - Länkar: http://www.wigetmedia.com

Om oss

Blick Global Group är verksamma inom iGaming. Bolaget är moderbolag i koncernen där den huvudsakliga verksamheten drivs genom Wiget Group, ett bolag som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Fokus för koncernen är att utveckla Wigets affär samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera