ahaWorld förstärker ledningen och rekryterar Michael Bryne som CFO

ahaWorld har i sin ambition att fortsätta förstärka med spetskompetenser inom bolaget, rekryterat Michael Bryne som CFO för koncernens bolag. 

Michael kommer närmast från BDO och har en gedigen och mångårig erfarenhet av redovisning, rådgivning och ekonomistyrning. Michael har också tidigare erfarenhet av att arbeta med bolag från spelindustrin i en internationell miljö.

ahaWorld har i sin förändringsprocess under 2017 genomfört kraftfulla förändringar i produkt, teknik, affär och organisation. Det har i sin tur lett till kraftfulla ekonomiska besparingar och effektivare processer. Nu är bolaget redo att ta nästa steg i sin målsättning att bli än mer effektiva genom att säkerställa att alla inre processer kopplat till noteringen på Aktietorget, IR, affärsstyrning, ekonomiska processer och flöden blir än mer professionella och kostnadseffektiva.

Krister Bergström säger: ”Detta är en milstolpe i bolaget. Som ett internationellt bolag är det mycket flöden och regelverk som är centrala att vara kvalitativ inom. Vi har sedan länge arbetat efter IFRS standarden som ställer höga krav på oss som företag och som vi idag lever upp till. Med Michael på plats så kan vi verkligen bli än mer vassare i hur vi kopplar detta till verksamhetsstyrning samt verka som ett noterat bolag och koncern med flera internationella företag.”

Michael Bryne startar i ahaWorld under Q1.  

För ytterligare information:
Krister Bergström, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, krister@ahaworld.se

Om aha-koncernen

Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet.  ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Krister Bergström,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail krister@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com, http://www.swedencasino.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar