Analys om Blick Global Group publicerad av Analyst Group: Siktet inställt på fler förvärv

Report this content

En ny analys om Blick Global Group har nyligen publicerats av Analyst Group. 

Analysen finns att läsa här: http://www.analystgroup.se/analyser/blick-global-group/ 

Se även vd Erik Ahlberg beskriva Blick Globals visioner, kommentera nuvarande Företrädesemission, diskutera framtiden och potentiella förvärv samt mer om nya förvärvet OMI Gaming och dess potential. Se intervjun här: https://www.youtube.com/watch?v=LEk0_V8rhJ0

Blick Global Group är moderbolaget med fokus att bygga en koncern inom iGaming i syfte att tillhandahålla ett unikt erbjudande till speloperatörer och andra aktörer inom spelindustrin. Koncernen skall utvecklas baserat på en stark organisk tillväxt under lönsamhet i kombination med en aktiv och offensiv förvärvsstrategi av entreprenörsdrivna målbolag inom iGaming. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring respektive spelutveckling, där bolaget via organisk tillväxt och genom tilläggsförvärv avser att bredda sitt kunderbjudande. Affärsområdet ”Digital Marknsdsföring” drivs genom Wiget Group, ett bolag med en nischad teknikplattform som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Inom affärsområdet ”Spelutveckling” kommer koncernens verksamhet byggas kring förvärvet Oregon Main Interactive, en spelstudio som med egen plattform och teknik utvecklar spelslottar och skrapspel online inom iGaming. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar