Blick Global Group tillträder förvärvet av Oregon Main Interactive AB

Report this content
Blick Global Group AB (publ) (”Blick Global Group” eller ”Bolaget”) har idag tillträtt 100 procent av aktierna i Oregon Main Interactive AB (”OMI”) enligt det aktieöverlåtelseavtal som ingicks den 13 september 2021. Köpeskillingen uppgår till 5,0 MSEK, där 2,0 MSEK utgörs av kontant betalning och resterande 3,0 MSEK utgörs av en riktad kvittningsemission om 16 065 115 aktier i Blick Global Group. Priset per vederlagsaktie i den riktade kvittningsemissionen har satts till 0,18674 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för aktier i Bolaget på Spotlight Stock Market under en period om tjugo handelsdagar innan tillträdesdagen. Säljarna av OMI har lock-up klausuler om tolv månader för aktier, vilka erhålls per tillträdesdagen. Genom den riktade kvittningsemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med cirka 1 785 835,12 kronor till cirka 19 735 275,69 kronor och antalet aktier ökar med 16 065 115 till 177 535 692.

Sammanfattning av OMI
 
Genom förvärvet av OMI utvidgas Blick Global Groups erbjudande inom iGaming med ett nytt affärsområde ”Spelutveckling” och samtidigt knyter Bolaget sig an drivna entreprenörer med stor kompetens inom iGaming.
 
OMI utvecklar och publicerar egna spel, såsom spelslottar och skrapspel, för nätcasinoindustrin och har fram till idag producerat tre spelslottar och ett skrapspel.
 
OMI har ingått ett utvecklings- och distributionsavtal med en världsledande NYSE noterad tier-1 aktör med verksamhet inom samtliga spelmarknadskanaler och reglerade segment, från fysiska slottmaskiner och lotteriverksamhet till sportvadslagning och digitala lösningar.
 
Avtalet innebär att OMI, som första externa partner, kommer utveckla fyra nya titlar över 18 månader, där utvecklingen är finansierad i sin helhet av kunden i ett steg att utveckla de digitala verksamhetsområdena för att öka konkurrenskraften online.
 
OMI har utvecklat en teknologisk komplex spelserver som är svår att efterhärma i en annars imitationskännetecknad bransch.
 
Spelservern möjliggör både direktintegration med speloperatörer och/eller distribution genom aggregerade plattformar samt, genom viss teknisk anpassning, möjlighet att överföra sina spel till tredje parts server, vilket ger en stor flexibilitet i distributionsmöjligheterna.

Mer information om OMI, här  
 

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD Blick Global Group, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik@blickglobal.com, eller se www.blickglobalgroup.com.

 

Blick Global Group är moderbolaget med fokus att bygga en koncern inom iGaming i syfte att tillhandahålla ett unikt erbjudande till speloperatörer och andra aktörer inom spelindustrin. Koncernen skall utvecklas baserat på en stark organisk tillväxt under lönsamhet i kombination med en aktiv och offensiv förvärvsstrategi av entreprenörsdrivna målbolag inom iGaming. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring respektive spelutveckling, där bolaget via organisk tillväxt och genom tilläggsförvärv avser att bredda sitt kunderbjudande. Affärsområdet ”Digital Marknsdsföring” drivs genom Wiget Group, ett bolag med en nischad teknikplattform som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Inom affärsområdet ”Spelutveckling” kommer koncernens verksamhet byggas kring förvärvet Oregon Main Interactive, en spelstudio som med egen plattform och teknik utvecklar spelslottar och skrapspel online inom iGaming. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar